Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Być wychowawcą młodzieży: o sposobach i możliwościach nawiązywania pozytywnych relacji.

Prowadzący: dr Bożena Kanclerz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 31.01.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 7.02.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 14.02.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 21.02.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 28.02.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 7.03.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 14.03.2017 18:30 - 20:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Tematem przewodnim proponowanego kursu są relacje młodzieży z dorosłymi. Młodzież i jej świat przeżywany, jej problemy i codzienne sprawy, relacje rówieśnicze, specyfika okresu rozwojowego jej pasje, zainteresowania, to świat często dla dorosłych niezrozumiały, który jest przyczyną wielu konfliktów i nieporozumień. Różnice pomiędzy ,,światami” młodych i dorosłych wprowadzają w relacje międzygeneracyjne niezrozumienie i napięcia, często także prowadzą do utraty kontaktów dzieci z rodzicami czy do konfliktów uczniów z nauczycielami. Relacje międzygeneracyjne nazywane ,,konfliktem pokoleń” to trudne wyzwanie, przed którym stoją  przede wszystkim rodzice, wychowawcy nauczyciele, pedagodzy ale także pracownicy służb społecznych, pracownicy socjalni, asystenci rodzin czy kuratorzy sądowi. Wszystkim tym grupom powinno zależeć na budowaniu relacji, tak aby zrozumieć siebie nawzajem i móc żyć w zgodzie, zarówno ze sobą jak i ze światem.

Jeżeli czujesz, że twoje relacje z dzieckiem, uczniem, wychowankiem są ,,na krawędzi” – nie widzisz wyjścia, nie wiesz jak sobie poradzić, a może po prostu inaczej wyobrażałeś sobie rolę rodzica, nauczyciela i chcesz coś zmienić w swoim życiu czy pracy, chcesz odzyskać kontakt, zacząć od nowa, a może na starcie chcesz zbudować relację opartą na wzajemnym  zaufaniu i szacunku– ten kurs jest właśnie dla Ciebie?

 

Cele kursu

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji pomiędzy młodzieżą a dorosłymi
 • pozyskanie informacji o specyfice okresu dorastania
 • zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie aktywnego słuchania i prowadzenia komunikacji i dialogu pomiędzy młodzieżą a dorosłymi
 • uzyskanie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów
 • uzyskanie kompetencji wychowawczych
 • zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
 • zdobycie informacji o wybranych zagrożeniach na które narażeni są młodzi ludzie i sposobach reagowania

Tematyka kursu

 1. Młodzież – jaka jest współcześnie?
  Konflikt międzygeneracyjny czym jest i jakie mogą być jego przyczyny?
  My, młodzież  i nasze relacje, a świat wokół nas – czy jest w tym jakaś zależność?
 2. Przyjaciel, wróg, wychowawca, autorytet, opiekun – o różnych rolach dorosłych
  Komunikacja – o różnych jej rodzajach oraz o tym gdzie popełniamy błędy i dlaczego?
  Jak zacząć od ,,zera” czyli nowy sposób myślenia o komunikacji- co musze zrozumieć żeby się udało ?
 3. Wojna domowa i obóz przetrwania czyli życie w domu, życie w szkole-  czy tak ma wyglądać, czy chcemy żeby tak wyglądało, czy musi tak wyglądać -  o trudnej sztuce kompromisu, planowaniu i ustalaniu zasad?
  Metoda 3x K jako początek  ,,nowej drogi” do pozytywnych relacji (koncepcja, konsekwencja, kontra)
  Radzenie sobie z oporem buntem i negacją w kontaktach z młodymi ludźmi
 4. Porozumienie bez przemocy oraz wychowanie bez porażek jako metody skutecznej komunikacji
  Jak rozmawiać, żeby się porozumieć? Jak rozmawiać, żeby osiągnąć określony rezultat?
 5. Kształtowanie wybranych kompetencji młodzieży – motywowanie i  pozytywne wzmacnianie w procesie wychowawczym oraz kształtowanie do odpowiedzialności młodych ludzi
 6. Wybrane problemy wychowawcze, kiedy reagować, jak sobie z nimi radzić?
  Ewaluacja – czy udało się nawiązać kontakt? Co się udało wprowadzić? Jak zareagowała młodzież? Jakie metody okazały się skuteczne? Jakie bariery w komunikacji i nawiązaniu relacji pojawiały się najczęściej? Co jeszcze prze nami?

 

Kurs przeznaczony jest dla rodziców i przyszłych rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracowników służb społecznych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych, studentów oraz wszystkich tych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oraz kompetencje w zakresie skutecznego porozumiewania się z młodzieżą.

Efekty kształcenia

Uczestnik:

 • zna i rozumie specyfikę okresu adolescencji
 • potrafi  scharakteryzować współczesny świat młodzieży
 • wymienia i charakteryzuje najważniejsze problemy młodzieży
 • potrafi wymienić techniki skutecznej komunikacji, bariery w skutecznym komunikowaniu
 • potrafi przeprowadzić rozmowę w oparciu o techniki skutecznej komunikacji
 • rozumie i zna role jakie może pełnić w wychowaniu dorosły: rodzic, nauczyciel, wychowawca
 • zna i potrafi formułować komunikaty w oparciu o metodę porozumienia bez przemocy
 • potrafi określić swoje oczekiwania oraz wyrazić spostrzeżenia stosując komunikaty typu ,,ja”
 • zna sposoby na radzenie sobie z oporem, buntem i negacją ze strony młodych ludzi
 • rozumie i potrafi motywować i pozytywnie wzmacniać młodzież w procesie wychowawczym

Metody pracy

 • Metoda podająca- prezentacja wybranych partii materiału teoretycznego, prezentacja metod, technik i zagadnień  przy użyciu prezentacji multimedialnych, fragmentów filmów, obrazów i przykładów
 • Praca w grupach: burza mózgów, technika 6x3, mapa myśli, dyskusja, debata
 • Scenki
 • Metoda niedokończonych zdań i historii
 • Praca indywidualna z przypadkiem
 • Rozwiązywanie indywidualnych przypadków w grupach
 • Metoda pisania listu jako nauka komunikatów ,,Ja” lub metoda ,,startu”

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.