Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Celtowie - pięć wieków wielkości

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Michałowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 17:30 - 19:00
2. wtorek 8.11.2022 17:30 - 19:00
3. wtorek 15.11.2022 17:30 - 19:00
4. wtorek 22.11.2022 17:30 - 19:00
5. wtorek 29.11.2022 17:30 - 19:00
6. wtorek 6.12.2022 17:30 - 19:00
7. wtorek 13.12.2022 17:30 - 19:00
8. wtorek 20.12.2022 17:30 - 18:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z genezą, rozwojem i zanikiem cywilizacji celtyckiej na terenach świata wnętrza kontynentu europejskiego, prezentacja ich osiągnięć i zdobyczy cywilizacyjnych, które zadecydowały o sukcesie tego ludu w dziejach kontynentu. Prezentacja kultury materialnej, duchowej i sztuki społeczności celtyckich na przestrzeni pięciu stuleci rozkwitu i największego zasięgu w dziejach plemion przynależnych temu kręgowi kulturowemu.

Tematyka kursu

Celtowie, kultura lateńska, V-I w. p.n.e.

Efekty uczenia się

Słuchacz rozumie złożoność sytuacji kulturowej okresu lateńskiego, słuchacz zna dzieje cywilizacji celtyckiej.

Metody pracy

wykład, prezentacja multimedialna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów