Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Ceramika dla początkujących

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Beata Kotecka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 480,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 25.03.2021 17:30 - 19:00
2. czwartek 1.04.2021 17:30 - 19:00
3. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:00
4. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:00
5. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:00
6. czwartek 29.04.2021 17:30 - 19:00
7. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:00
8. czwartek 13.05.2021 17:30 - 19:00
9. czwartek 20.05.2021 17:30 - 19:00
10. czwartek 27.05.2021 17:30 - 19:45
11. czwartek 10.06.2021 17:30 - 19:45
12. czwartek 17.06.2021 17:30 - 19:45
13. czwartek 24.06.2021 17:30 - 19:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

nabycie umiejętności manualnych modelowania w technikach ceramicznych:

 

 • modelowanie ręczne: wygniatanie, budowanie z wałeczków, płatów, wytłaczanie

 • wykonywanie prostych form gipsowych i sposoby ich wykorzystania

 • odlewanie z masy lejnej

 • możliwości kreacyjne tworzywa oraz sposoby uzyskiwania pożądanej faktury

 • szkliwienie powierzchni
 • ocena jakości masy ceramicznej i sposoby jej uzdatniania

 • techniki modelowania na kole garncarskim

 • wypał ceramiki.

 

Tematyka kursu

Podstawy ceramikiEfekty kształcenia

uczestnik warsztatów po zakończeniu kursu posiada praktyczną wiedzę o  wytwarzaniu ceramiki:

 

 • ocena jakości i sposoby uzdatniania gliny
 • techniki formowania, łącznie z wykorzystaniem koła garncarskiego
 • suszenie, szkliwienie i wypalanie.

  Posiada informacje o historii wytwarzania i zdobienia ceramiki od neolitu do współczesności.

Metody pracy

 • warsztaty
 • wykład multimedialny z prezentacją
 • film instruktażowy
 • indywidualna korekta
 • praca z tworzywami ceramicznymi (koszt materiałów ponosi uczestnik)

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny