Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Ceramika dla początkujących

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Beata Kotecka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 17
Limit miejsc: 18

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.01.2021 17:30 - 19:00
2. środa 3.02.2021 17:30 - 19:00
3. środa 10.02.2021 17:30 - 19:00
4. środa 17.02.2021 17:30 - 19:00
5. środa 24.02.2021 17:30 - 19:00
6. środa 3.03.2021 17:30 - 19:00
7. środa 10.03.2021 17:30 - 19:00
8. środa 17.03.2021 17:30 - 19:00
9. środa 24.03.2021 17:30 - 19:00
10. środa 31.03.2021 17:30 - 19:00
11. środa 7.04.2021 17:30 - 19:00
12. środa 14.04.2021 17:30 - 19:00
13. środa 21.04.2021 17:30 - 19:00
14. środa 28.04.2021 17:30 - 19:00
15. środa 5.05.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

nabycie umiejętności manualnych w zakresie podstawowych technik ceramicznych:

 

 • ocena jakości materiału ceramicznego,

 • możliwości kreacyjne tworzywa,

 • szkliwienie powierzchni,

 • sposoby uzyskiwania faktury,

 • praca na kole garncarskim,

 • proces wypału ceramiki.

Tematyka kursu

Ceramika dla początkujących

Efekty kształcenia

uczestnik warsztatów po zakończeniu kursu posiada praktyczną wiedzę   o  wytwarzaniu ceramiki:

 

 • ocena jakości i sposoby uzdatniania gliny,
 • techniki formowania, łącznie z wykorzystaniem koła garncarskiego,
 • suszenie, szkliwienie i wypalanie,

  oraz posiada wiedzę o miejscu ceramiki w rzeźbie współczesnej.

Metody pracy

 • warsztaty,
 • wykład multimedialny z prezentacją
 • praca z tworzywami ceramicznymi (koszt materiałów ponosi uczestnik)

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny