Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Chemia na talerzu- co jeść i pić by zdrowym być

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.01.2021 17:30 - 19:00
2. czwartek 4.02.2021 17:30 - 19:00
3. czwartek 11.02.2021 17:30 - 19:00
4. czwartek 18.02.2021 17:30 - 19:00
5. czwartek 25.02.2021 17:30 - 19:00
6. czwartek 4.03.2021 17:30 - 19:00
7. czwartek 11.03.2021 17:30 - 19:00
8. czwartek 18.03.2021 17:30 - 19:00
9. czwartek 25.03.2021 17:30 - 19:00
10. czwartek 1.04.2021 17:30 - 19:00
11. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:00
12. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:00
13. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:00
14. czwartek 29.04.2021 17:30 - 19:00
15. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- poznanie podstawowych związków organicznych znajdujących się w produktach spożywczych

- zapoznanie z właściwościami poszczególnych grup związków chemicznych takich jak: tłuszcze, węglowodany, białka, mikroelementy, makroelementy, witaminy, barwniki, znajdujących się w pokarmach zarówno chemicznymi, ich rolą dla organizmu człowieka jak i działaniem prozdrowotnym

- zaznajomienie się z informacjami na temat dodatków do żywności

- nowe trendy w środkach spożywczych

Tematyka kursu

- chemia organiczna w ujęciu składników  (związków chemicznych) produktów spożywczych

- jakie składniki są obecne w jaki produktach spożywczych,

- sposób przedstawienia ich budowy za pomocą wzorów chemicznych, co ma ułatwić zrozumienie ich właściwości i pełnionych funkcji

- dokładne omówienie poszczególnych grup związków organicznych: tłuszcze, węglowodany, białka, mikroelementy, makroelementy, witaminy, barwniki, znajdujących się w pokarmach.

Przykładowe tematy warsztatów:

Czy takie ten tłuszcz straszny jak go malują?

Witaminy – małe cząsteczki o wielkiej mocy.

Glutaminian sodu – kontrowersyjny smak Azji.

(Nie)zdrowa słodkość –  nowoczesne środki słodzące.

Barwniki naturalne w żywności, czyli czy każde „E” jest szkodliwe?

Efekty kształcenia

- słuchacz umie rozpoznać, które ze składników żywności należą do poszczególnych grup związków organicznych i są to: węglowodany, tłuszcze, białka, mikroelementy, makroelementy, barwniki czy dodatki do żywności

- słuchacz rozumie zależność pomiędzy budową cząsteczek danych związków, a wynikającymi z tego faktu właściwościami fizycznymi takimi jak stan skupienia, barwa, rozpuszczalność,

- słuchacz umie wywnioskować w jakich produktach spożywczych, którego rodzaju związków chemicznych jest najwięcej

- słuchacz powinien zgromadzić wiedzę o odpowiednio zbilansowanej diecie

Metody pracy

spotkania (w formie zdalnej) trwają 1,5 godziny (2x45 minut) rozpoczynają się  prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia, pokazy eksperymentów, zadania typu testowego do rozwiązywania przez Słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu.

W związku z planem pracy zdalnej prowadzący będzie regularnie udostępniał materiały do danego tematu warsztatu przesyłając je odpowiednio wcześniej słuchaczom na wskazane adresy mailowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca testowa (dla chętnych) na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).