Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Chemia na talerzu- co jeść i pić by zdrowym być

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 14


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.05.2024 17:30 - 19:30
2. środa 29.05.2024 17:30 - 19:30
3. środa 5.06.2024 17:30 - 19:30
4. środa 12.06.2024 17:30 - 19:30
5. środa 19.06.2024 17:30 - 19:30
6. środa 26.06.2024 17:30 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- poznanie podstawowych związków organicznych znajdujących się w produktach spożywczych

- zapoznanie z właściwościami poszczególnych grup związków chemicznych takich jak: tłuszcze, węglowodany, białka, mikroelementy, makroelementy, witaminy, barwniki, znajdujących się w pokarmach zarówno chemicznymi, ich rolą dla organizmu człowieka jak i działaniem prozdrowotnym

- zaznajomienie się z informacjami na temat dodatków do żywności

- nowe trendy w środkach spożywczych

Tematyka kursu

- chemia organiczna w ujęciu składników  (związków chemicznych) produktów spożywczych

- jakie składniki są obecne w jaki produktach spożywczych,

- sposób przedstawienia ich budowy za pomocą wzorów chemicznych, co ma ułatwić zrozumienie ich właściwości i pełnionych funkcji

- dokładne omówienie poszczególnych grup związków organicznych: tłuszcze, węglowodany, białka, mikroelementy, makroelementy, witaminy, barwniki, znajdujących się w pokarmach.

Przykładowe tematy warsztatów:

Czy takie ten tłuszcz straszny jak go malują?

Witaminy – małe cząsteczki o wielkiej mocy.

Czy gluten to węglowodór jak niektórzy sądzą i na czym polega jego ‘szkodliwość’?

Dlaczego orzechy są ‘dobre na pamięć’?

Glutaminian sodu – kontrowersyjny smak Azji.

(Nie)zdrowa słodkość –  nowoczesne środki słodzące.

Barwniki naturalne w żywności, czyli czy każde „E” jest szkodliwe?

Efekty uczenia się

- słuchacz umie rozpoznać, które ze składników żywności należą do poszczególnych grup związków organicznych i są to: węglowodany, tłuszcze, białka, mikroelementy, makroelementy, barwniki czy dodatki do żywności

- słuchacz rozumie zależność pomiędzy budową cząsteczek danych związków a wynikającymi z tego faktu właściwościami fizycznymi takimi jak stan skupienia, barwa, rozpuszczalność,

- słuchacz umie wywnioskować w jakich produktach spożywczych, którego rodzaju związków chemicznych jest najwięcej

- słuchacz powinien zgromadzić wiedzę o odpowiednio zbilansowanej diecie

Metody pracy

spotkania (w formie zdalnej) trwają 2 godziny zegarowe rozpoczynają się  prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia, pokazy eksperymentów, zadania typu testowego do rozwiązywania przez Słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu.

Pierwsze zajęcia 2,5h, gdyż zostanie omówiona całościowa tematyka warsztatów

W związku z planem pracy zdalnej prowadzący będzie regularnie udostępniał materiały do danego tematu warsztatu przesyłając je odpowiednio wcześniej słuchaczom na wskazane adresy mailowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (8h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca testowa (dla chętnych) na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).