Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Chemia organiczna- wybrane zagadnienia i ich aspekty mechanistyczne oraz stereochemiczne

Prowadzący: mgr Mateusz Klarek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.10.2021 17:00 - 19:15
2. piątek 29.10.2021 17:00 - 19:15
3. piątek 5.11.2021 17:00 - 19:15
4. piątek 12.11.2021 17:00 - 19:15
5. piątek 19.11.2021 17:00 - 19:15
6. piątek 26.11.2021 17:00 - 19:15
7. piątek 3.12.2021 17:00 - 19:15
8. piątek 10.12.2021 17:00 - 19:15
9. piątek 17.12.2021 17:00 - 19:15
10. piątek 14.01.2022 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych mechanizmów reakcji w chemii organicznej, w tym umiejętności planowania syntezy związków z uwzględnieniem stereochemii reakcji. Zdobyta wiedza ma posłużyć do wyrobienia odpowiednich umiejętności i sprawności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu chemii organicznej.

Tematyka kursu

Kurs poświęcony jest omówieniu podstawowych reakcji głównych grup związków organicznych oraz wyjaśnieniu ich mechanizmów z poruszeniem aspektu stereochemicznego. Zakres tematyczny:

 • Stereochemia – konformacje i ich trwałość oraz oddziaływania, określanie konfiguracji centrów chiralności, diastereoizomery i enancjomery, izomeria geometryczna E/Z
 • Reakcje addycji i eliminacji – mechanizmy oraz reguły, stereochemia addycji
  i eliminacji,
 • Reakcje substytucji nukleofilowej (SN1, SN2, SNi) – reguły, mechanizmy, konkurencyjność reakcji,
 • Addycja nukleofilowa odczynników Grignarda do związków karbonylowych – mechanizmy reakcji
 • Związki aromatyczne – ciągi syntetyczne – planowanie syntezy, wybrane mechanizmy, struktury rezonansowe, wpływ skierowujący podstawników
 • Podstawowe reakcje związków karbonylowych i ich mechanizmy

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy i umiejętności po zakończeniu kursu uczestnik:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowej chemii organicznej
 • zna i analizuje podstawowe mechanizmy reakcji
 • wyjaśnia zastosowanie konkretnych reagentów użytych w syntezie organicznej
 • racjonalnie planuje złożone syntezy organiczne
 • stosuje podstawową terminologię niezbędną do opisu mechanizmów reakcji
 • korzysta ze źródeł literaturowych

Metody pracy

Metoda ćwiczeniowa, zastosowanie wiedzy teoretycznej do celów praktycznych, wspólne rozwiązywanie i analizowanie konkretnych przykładów, dyskusja dydaktyczna. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny, pytania otwarte z zakresu materiału omawianego w czasie kursu.