Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Co jest za więziennym murem? System penitencjarny w Polsce - prawo karne wykonawcze w praktyce

Prowadzący: dr Maciej Gołębiowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 15:15 - 18:30
2. środa 29.03.2017 15:15 - 18:30
3. środa 5.04.2017 15:15 - 18:30
4. środa 12.04.2017 15:15 - 18:30
5. środa 19.04.2017 15:15 - 18:30
6. środa 26.04.2017 15:15 - 18:30
7. środa 10.05.2017 15:15 - 18:30
8. środa 17.05.2017 15:15 - 18:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz zapoznanie ich z założeniami polityki penitencjarnej państwa – praworządnym wykonywaniem kary pozbawienia wolności i stosowaniem tymczasowego aresztowania. Omawiane zagadnienia teoretyczne będą przedstawiane w zestawieniu z doświadczeniem, praktyką i percepcją czynnego funkcjonariusza Służby Więziennej, jednocześnie pracownika naukowego.

Tematyka kursu

 1. Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi pojęciami z zakresu penitencjarystyki.
 2. Co jest za więziennym murem? Charakterystyka polskiego systemu penitencjarnego – tymczasowe aresztowanie i praworządne wykonywanie kary pozbawienia wolności.
 3. Wskazanie na socjologiczne i psychologiczne mechanizmy regulujące funkcjonowanie instytucji totalnej na przykładzie zakładu karnego. Prizonizacja i syndrom sztokholmski.
 4. Służba Więzienna – szczególna formacja mundurowa i jej rola w łańcuchu bezpieczeństwa państwa. Struktura i organizacja więziennictwa w Polsce.
 5. Podmiotowe wykonywanie kary pozbawienia wolności – prawa i obowiązki skazanego.
 6. „Oddemonizowanie” zjawiska podkultury przestępczej – podkultury więziennej
 7. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej w warunkach polskiego zakładu karnego.
 8. Kara pozbawienia wolności i co dalej … czy dla więzienia istnieje alternatywa ?

Efekty kształcenia

Po zakończonym kursie jego uczestnik :

 1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu penitencjarystyki i prawa karnego wykonawczego.
 2. Potrafi przedstawić strukturę systemu penitencjarnego w Polsce – zna psychologiczne aspekty funkcjonowania więzienia.
 3. Potrafi wskazać na cele i zasady wykonywania kary pozbawienia wolności.
 4. Zna i rozumie zadania jakie realizuje Służba Więzienna.

Metody pracy

Wykład oraz dyskusja jako forma aktywizująca pracę grupy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.