Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Co jest za więziennym murem? System penitencjarny w Polsce - prawo karne wykonawcze w praktyce

Prowadzący: ppłk dr Maciej Gołębiowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 10:00 - 15:00
2. sobota 27.10.2018 10:00 - 15:00
3. sobota 10.11.2018 10:00 - 15:00
4. sobota 17.11.2018 10:00 - 15:00
5. sobota 24.11.2018 10:00 - 15:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz zapoznanie ich z założeniami polityki penitencjarnej państwa – praworządnym wykonywaniem kary pozbawienia wolności i stosowaniem tymczasowego aresztowania. Omawiane zagadnienia teoretyczne będą przedstawiane w zestawieniu z doświadczeniem, praktyką i percepcją czynnego funkcjonariusza Służby Więziennej, jednocześnie pracownika naukowego.

Tematyka kursu

 1. Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi pojęciami z zakresu penitencjarystyki.
 2. Co jest za więziennym murem? Charakterystyka polskiego systemu penitencjarnego – tymczasowe aresztowanie i praworządne wykonywanie kary pozbawienia wolności.
 3. Wskazanie na socjologiczne i psychologiczne mechanizmy regulujące funkcjonowanie instytucji totalnej na przykładzie zakładu karnego. Prizonizacja i syndrom sztokholmski.
 4. Służba Więzienna – szczególna formacja mundurowa i jej rola w łańcuchu bezpieczeństwa państwa. Struktura i organizacja więziennictwa w Polsce.
 5. Podmiotowe wykonywanie kary pozbawienia wolności – prawa i obowiązki skazanego.
 6. „Oddemonizowanie” zjawiska podkultury przestępczej – podkultury więziennej
 7. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej w warunkach polskiego zakładu karnego.
 8. Kara pozbawienia wolności i co dalej … czy dla więzienia istnieje alternatywa ?

Efekty kształcenia

Po zakończonym kursie jego uczestnik :

 1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu penitencjarystyki i prawa karnego wykonawczego.
 2. Potrafi przedstawić strukturę systemu penitencjarnego w Polsce – zna psychologiczne aspekty funkcjonowania więzienia.
 3. Potrafi wskazać na cele i zasady wykonywania kary pozbawienia wolności.
 4. Zna i rozumie zadania jakie realizuje Służba Więzienna.

Metody pracy

Wykład oraz dyskusja jako forma aktywizująca pracę grupy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny