Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Co warto wiedzieć o rozwoju dziecka?- krótki, praktyczny kurs psychologii rozwoju

Prowadzący: dr Karolina Appelt


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 225,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 14.03.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 17:45 - 20:00
2. wtorek 5.04.2022 17:45 - 20:00
3. wtorek 12.04.2022 17:45 - 20:00
4. wtorek 19.04.2022 17:45 - 20:00
5. wtorek 26.04.2022 17:45 - 20:00
6. wtorek 17.05.2022 17:45 - 20:00

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy o przebiegu i efektach procesu rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa (od okresu niemowlęcego do okresu szkolnego),
 • Dostarczenie i poddanie analizie podstawowej wiedzy o czynnikach powodzenia i czynnikach ryzyka zakłóceń procesu rozwoju i zaburzeń funkcjonowania w kolejnych okresach rozwoju
 • Uwrażliwienie na wyzwania związane z funkcjonowaniem dziecka w różnych okresach życia, wzbudzenie refleksji wokół rozwoju własnego i innych ludzi
 • Rozwijanie kompetencji adekwatnego wspomagania dzieci w procesie rozwoju dzięki rozumieniu specyfiki procesów rozwojowych
 • Uczestnictwo w tym kursie może mieć swoją kontynuację w ramach kursu: Psychologia rozwoju człowieka w okresie dorastania (w kolejnym trymestrze)

Tematyka kursu

Dotyczy podstawowych pojęć z obszaru psychologii  rozwoju tj.: zmiana rozwojowa, kryzys rozwojowy, charakterystyka etapów rozwoju, czynniki rozwoju, wspomaganie rozwoju

 

Rozwój, co to takiego, jak przebiega rozwój w okresie dzieciństwa, jak można go wspomagać

 • Zmiany rozwojowe okresu dzieciństwa
 • Kryzysy rozwojowe – dlaczego są normą w rozwoju i dlaczego są potrzebne?
 • Dzieciństwo jako czas kładzenia fundamentów – dlaczego dzieciństwo jest takie ważne?
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w dzieciństwie
 • Kultura czy natura – co ma większy wpływ?
 • Rola dorosłych we wspieraniu dzieci w rozwoju
 • Okres prenatalny i niemowlęcy w rozwoju człowieka (do końca 1 roku życia):


  • Podstawowe zadania rozwojowe
  • Przywiązanie. Rola otoczenia społecznego w najwcześniejszym okresie rozwoju
  • Analiza obszarów zmian w niemowlęctwie i wzajemnych między nimi powiązań
  • Niemowlęctwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów – wspieranie ufności
  Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w pierwszej fazie rozwoju
 • okres wczesnego dzieciństwa (2 – 3 rok życia)

  • Zadania rozwojowe okresu wczesnego dzieciństwa
  • Kryzys trzeciego roku życia
  • Analiza obszarów zmian we wczesnym dzieciństwie i wzajemnych między nimi powiązań
  • Wczesne dzieciństwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów – wspieranie autonomii
  • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju we wczesnym dzieciństwie

  wiek przedszkolny (3/4 – 6/7 lat)

  • Zadania rozwojowe w wieku przedszkolnym
  • Zabawa, jako najważniejsza forma działalności
  • Myślenie dziecka w wieku przedszkolnym oraz pierwsze próby rozumienia świata
  • Analiza obszarów zmian w wieku przedszkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
  • Wiek przedszkolny jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów – wspieranie inicjatywy
  • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku przedszkolnym

  wiek szkolny  (6/7 – 10/12 lat)                

  • Zadania rozwojowe okresu wczesnoszkolnego
  • Kryzys siódmego roku życia a gotowość szkolna
  • Gotowość do czytania, pisania i liczenia – analiza możliwości dziecka
  • Gotowość do bycia uczniem – analiza sytuacji szkolnej
  • Dopasowanie między możliwościami dziecka a wymaganiami szkoły
  • Nauka, jako najważniejsza forma działalności w wieku szkolnym
  • Rozwój myślenia w wieku szkolnym
  • Analiza obszarów zmian w wieku szkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
  • Wiek szkolny jako wyzwanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli – wspieranie poczucia kompetencji
  • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku szkolnym

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Zna centralne zjawiska rozwoju dziecka w okresie dzieciństwa
 • Potrafi omówić czynniki warunkujące przebieg procesu rozwoju w okresie dzieciństwa
 • Potrafi rozpoznać symptomy prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu procesu rozwoju charakterystyczne dla kolejnych faz okresu dzieciństwa
 • Potrafi wskazać potencjalne trudności w pomyślnym przebiegu procesu rozwoju dziecka
 • rozumie zależności między sposobem funkcjonowania dziecka a jego środowiskiem społeczno-kulturowym
 • posiada orientację w podstawowych pojęciach psychologii rozwoju człowieka oraz dostrzega możliwość praktycznego wykorzystania tej wiedzy na rzecz wspomagania rozwoju dzieci
 • dostrzega konieczność zdobywania i modyfikowania posiadanej wiedzy o procesie rozwoju człowieka oraz podnoszenia swoich kompetencji w odniesieniu do wykorzystania tej wiedzy w praktyce 

Metody pracy

miniwykład z prezentacją multimedialną, praca z tekstem, analiza materiałów filmowych, dyskusja, praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny- test wiedzy i rozumienia.