Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Coaching jako droga rozwoju osobistego i zawodowego

Prowadzący: dr Małgorzata Dąbrowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 16:30 - 20:00
2. środa 7.11.2018 16:30 - 20:00
3. środa 21.11.2018 16:30 - 20:00
4. środa 5.12.2018 16:30 - 20:00
5. środa 19.12.2018 16:30 - 20:00
6. środa 16.01.2019 16:30 - 20:00
7. czwartek 31.01.2019 16:30 - 20:00

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie z coachingiem, jego specyfiką i odmianami, a także wybranymi modelami, technikami oraz narzędziami możliwymi do zastosowania w odniesieniu do innych bądź siebie w kontekście życia osobistego i zawodowego.

Tematyka kursu

Coaching – pojęcie, rodzaje, konteksty, obszary zastosowań; osoba i kompetencje coacha; coaching a inne formy rozwoju.

Cele, komunikacja, kontakt i relacja, zasady pracy w coachingu.

Podejścia, metody i techniki coachingu (w tym: model GROW, coaching koaktywny).

Narzędzia coachingowe (np. koło życia, linia życia, praca z metaforą, praca na wartościach, identyfikacja i wykorzystanie zasobów, praca z przekonaniami).

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • Uzyskuje wiedzę na temat coachingu, jego specyfiki, obszarów i możliwości zastosowań, wybranych modeli, metod, technik oraz narzędzi.
  • Rozumie znaczenie oraz przydatność coachingu jako metody rozwoju, potrafi wykorzystywać go do planowania i realizacji własnych celów (osobistych, zawodowych).
  • Potrafi posługiwać się oraz właściwie stosować wybrane techniki i narzędzia pracy coachingowej zarówno w tzw. autocoachingu, jak i wobec innych.

Metody pracy

Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach, metoda zadaniowa – uczestnictwo w procesie coachingowym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna (test)