Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Coaching jako droga rozwoju osobistego i zawodowego

Prowadzący: dr Małgorzata Dąbrowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 18.10.2017 16:30 - 19:30
2. środa 8.11.2017 16:30 - 19:30
3. środa 29.11.2017 16:30 - 20:00
4. środa 13.12.2017 16:30 - 20:00
5. środa 10.01.2018 16:30 - 19:30
6. środa 24.01.2018 16:30 - 20:00
7. środa 7.02.2018 16:30 - 19:30

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie z coachingiem, jego specyfiką i odmianami, a także wybranymi modelami, technikami oraz narzędziami możliwymi do zastosowania w odniesieniu do innych bądź siebie w kontekście życia osobistego i zawodowego.

Tematyka kursu

Coaching – pojęcie, rodzaje, konteksty, obszary zastosowań; osoba i kompetencje coacha; coaching a inne formy rozwoju.

Cele, komunikacja, kontakt i relacja, zasady pracy w coachingu.

Podejścia, metody i techniki coachingu (w tym: model GROW, coaching koaktywny).

Narzędzia coachingowe (np. koło życia, linia życia, praca z metaforą, praca na wartościach, identyfikacja i wykorzystanie zasobów, praca z przekonaniami).

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • Uzyskuje wiedzę na temat coachingu, jego specyfiki, obszarów i możliwości zastosowań, wybranych modeli, metod, technik oraz narzędzi.
  • Rozumie znaczenie oraz przydatność coachingu jako metody rozwoju, potrafi wykorzystywać go do planowania i realizacji własnych celów (osobistych, zawodowych).
  • Potrafi posługiwać się oraz właściwie stosować wybrane techniki i narzędzia pracy coachingowej zarówno w tzw. autocoachingu, jak i wobec innych.

Metody pracy

Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach, metoda zadaniowa – uczestnictwo w procesie coachingowym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów