Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Coaching jako droga rozwoju osobistego i zawodowego- część II

Prowadzący: dr Małgorzata Dąbrowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.11.2018 16:30 - 20:00
2. środa 28.11.2018 16:30 - 20:00
3. środa 12.12.2018 16:30 - 20:00
4. środa 9.01.2019 16:30 - 20:00
5. środa 23.01.2019 16:30 - 20:00
6. środa 6.02.2019 16:30 - 20:00
7. środa 20.02.2019 16:30 - 20:00

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs adresowany jest PRZEDE WSZYSTKIM do osób, które uczestniczyły w pierwszej części kursu „Coaching jako droga rozwoju osobistego i zawodowego”.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat coachingu jako formy rozwoju (własnego lub innych), pogłębienie umiejętności jego zastosowania (wobec siebie bądź w odniesieniu do innych), a także zwiększenie samoświadomości i praca rozwojowa nad sobą.

Tematyka kursu

  • Poszerzenie i pogłębienie treści zawartych w pierwszej części kursu.
  • Praktyczne ćwiczenia i dalsze rozwijanie umiejętności coachingowych.
  • Narzędzia coachingowe (np. coaching perspektyw; koło coachingu; modele: OSCAR, LEADS, GOLD, COACH; modele myślowe i ćwiczenia).

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • Pogłębia wiedzę na temat coachingu jako metody rozwoju.
  • Zwiększa samoświadomość i samopoznanie, potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę dla własnego rozwoju, wytyczania i realizacji swoich celów życiowych.
  • Ćwiczy i rozwija kompetencje coachingowe oraz rozumie ich przydatność w życiu osobistym i zawodowym.

Metody pracy

Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach, metoda zadaniowa – uczestnictwo w procesie coachingowym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna (test)