Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Creating Engaging Courses with AI and ICT Tools

Prowadzący: mgr Selen Göncü Karabacak


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 19:00 - 20:30
2. poniedziałek 30.10.2023 19:00 - 20:30
3. poniedziałek 6.11.2023 19:00 - 20:30
4. poniedziałek 13.11.2023 19:00 - 20:30
5. poniedziałek 20.11.2023 19:00 - 20:30
6. poniedziałek 27.11.2023 19:00 - 20:30
7. poniedziałek 4.12.2023 19:00 - 20:30
8. poniedziałek 11.12.2023 19:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

This course aims to empower educators from various fields with the essential knowledge and skills to create engaging courses through the effective integration of AI and ICT tools.

Tematyka kursu

Week 1: Introduction to Tech-Enhanced Education

Week 2: Teaching with Tech: Designing Learning Objectives and Instructional Strategies

Week 3: Creating Interactive Multimedia Content with AI and Web tools

Week 4: Tools (Web, Mobile, AI, AR/VR) for Content Delivery and Collaboration

Week 5: Student Engagement and Collaboration in In-person and Online Environments

Week 6: Assessment and Feedback in Tech-Enhanced Education

Week 7:  Learner Autonomy with AI & Ethics of AI use

Week 8: Course Evaluation & Accessibility and Inclusivity in Tech-Enhanced Education

Efekty uczenia się

With the help of this course, the participants will be able to:

  • Define the benefits and challenges of incorporating technology in education.
  • Evaluate a variety of web-based and artificial intelligence tools for educational content delivery, collaboration, and communication.
  • Design clear learning objectives aligned with technology integration by applying pedagogical approaches
  • Adapt instructional strategies to promote interactive activities for active learning and student engagement.
  • Stay relevant and up-to-date with current trends and advancements in tech-enhanced education.

Metody pracy

Online lectures, readings, practical exercises, interactive activities, mini quizzes, and group discussions.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Project: Individual projects on the principles and techniques learned will be assigned. The participants can 1) design and develop a learning module/lesson plan enhanced with online tools, 2) create an educational multimedia content, or 3) analyze and evaluate existing online tools or courses.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów