Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Curso elemental- kurs j. hiszpańskiego A1

Prowadzący: mgr Bernadeta Krysztofiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 15.09.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 18:00 - 19:30
2. czwartek 9.11.2023 18:00 - 19:30
3. czwartek 16.11.2023 18:00 - 19:30
4. czwartek 23.11.2023 18:00 - 19:30
5. czwartek 30.11.2023 18:00 - 19:30
6. czwartek 7.12.2023 18:00 - 19:30
7. czwartek 14.12.2023 18:00 - 19:30
8. czwartek 21.12.2023 18:00 - 19:30
9. czwartek 4.01.2024 18:00 - 19:30
10. czwartek 11.01.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały kontaktu z j. hiszpańskim i chciałyby rozpocząć przygodę z językiem Cervantesa w przyjaznej atmosferze, pod okiem nauczyciela. Słuchacze zapoznają się, krok po kroku, ze specyfiką języka, poznają interesujące fakty dotyczące kultury krajów hispanojęzycznych. Podczas zajęć ćwiczone będą wszystkie umiejętności językowe, jednak  najwięcej czasu poświęcimy na komunikację, tak, aby oswoić słuchacza z nowymi dźwiękami, a przede wszystkim zachęcić do formułowania prostych wypowiedzi dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego oraz zadawania nieskomplikowanych pytań.

Tematyka kursu

Tematyka zajęć odpowiada poziomowi A1.1 i obejmuje :

 

- zasady wymowy i pisowni w j. hiszpańskim

 

- zwroty grzecznościowe używane przy powitaniu i pożegnaniu, wyrażanie próśb/ życzeń i podziękowań

 

- rodzaj i liczba rzeczowników

 

- odmiana czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych w trybie oznajmującym w czasie teraźniejszym Presente de Indicativo

 

- porównanie czasowników ser i estar

 

- porównanie czasowników estar i haber

 

- formy oraz użycie zaimków: w mianowniku, zaimków oraz przymiotników dzierżawczych, zaimków wskazujących i pytajnych;

 

- podstawowe słownictwo dobrane tematycznie (nazwy zawodów, miejsc pracy, narodowości, kolory, wygląd fiz., podst. cechy charakteru, stan cywilny, członkowie rodziny, moje miasto, okolica)

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu , słuchacz będzie posiadał odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki objętej kursem oraz wiedzę interkulturową. Będzie rozumiał bardzo proste wypowiedzi, będzie znał podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Będzie wiedział, jak formułować pytania dotyczące najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na nie. Będzie rozumiał krótkie teksty z życia codziennego o prostej strukturze na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpozna najważniejsze informacje w prostych komunikatach.

Metody pracy

Spotkania odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o materiały autorskie. Słuchacze zachęceni zostaną do przełamania bariery językowej, czego następstwem będzie swoboda wypowiedzi na tematy objęte kursem. Kluczowe będzie zainspirowanie uczących się do poszerzania wiedzy, pogłębiania zainteresowania, a przede wszystkim ośmielenie do tworzenia pierwszych wypowiedzi w obcym języku. Zostaną wykorzystane następujące narzędzia: materiały audio-wideo, materiały autentyczne, ćwiczenia interaktywne, wybrane elementy z podręczników do nauki j. hiszp, ćwiczenia autorskie, quizlet.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.