Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

CV doskonałe i jak przeżyć rozmowę rekrutacyjną

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 12:00 - 15:45
2. sobota 21.10.2017 12:00 - 15:45
3. sobota 28.10.2017 12:00 - 15:45
4. sobota 4.11.2017 12:00 - 15:45

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi informacjami na temat pisania cv, modyfikowania go pod kątem odbiorców, czytania ogłoszeń rekrutacyjnych oraz zachowania na rozmowie rekrutacyjnej w celu zmaksymalizowania szans zatrudnienia. Atutem kursu jest spotkanie z fotografem profesjonalistą, który wykona zdjęcia uczestników do cv.

Tematyka kursu

W trakcie realizacji kursu uczestnicy poznają sposób bardzo praktycznego rozumienia funkcji cv. Jest to podstawa do efektywnego wykorzystania tego narzędzia rekrutacyjnego. Uczestnicy dowiedzą się jak powinno wyglądać cv idealne, czy wykorzystywać fotografie i jakie, jakie informacje zawierać w cv. Uczestnicy dowiedzą się także jak należy czytać ogłoszenia rekrutacyjne oraz jak zachowywać się na rozmowie rekrutacyjnej aby maksymalizować szanse zatrudnienia. Każdy uczestnik otrzyma wykonane przez profesjonalistę zdjęcie do cv.

Literatura:

Czeredys-Wójtowicz M., Kowalska A., Kowalski A., Szafran A. (2012). Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia, Difin, Warszawa

Daniecki W.(2015). Talenty w firmie, czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, PWN, Warszawa

Griffin R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Janowska Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia cv ale też rozumienia jego sensu jako narzędzia komunikacyjnego. Pozna zasady tworzenia cv oraz podstawowe błędy popełniane przy jego pisaniu. Zdobędzie wiedzę na temat alternatywnych form względem tradycyjnego cv. Pozna także zasady czytania ogłoszeń rekrutacyjnych a także zdobędzie umiejętności zachowania się na rozmowie rekrutacyjnej.z zakresu praktycznego wykorzystania cv.

Metody pracy

warsztat zajęciowy oparty na prezentacjach w Power Point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja oraz udzielanie informacji zwrotnej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów