Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Ćwiczenia konwersacyjne w j. angielskim z intensywną korekcją wymowy (od poziomu B2-C1)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 19


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 16.07.2020 18:45 - 20:30
2. poniedziałek 20.07.2020 18:45 - 20:30
3. czwartek 23.07.2020 18:45 - 20:30
4. poniedziałek 27.07.2020 18:45 - 20:30
5. czwartek 30.07.2020 18:45 - 20:30
6. poniedziałek 3.08.2020 18:45 - 20:30
7. czwartek 6.08.2020 18:45 - 20:30
8. poniedziałek 10.08.2020 18:45 - 20:30

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest poprawa sprawności mówienia w kontekście wymowy  j. angielskiego, bardziej zrozumiałej dla słuchacza, lepsze rozumienie mówionego języka angielskiego oraz konsolidacja dotychczasowych umiejętności językowych. Kurs skierowany jest do szerokiej rzeszy słuchaczy pragnących nabrać pewności siebie w fonetycznie poprawnym mówieniu i rozumieniu mowy w praktyce i jest po części kontynuacją poprzednich kursów prowadzącej.

Tematyka kursu

Wybrane tematy ćwiczeniowe odnoszą się do wersji brytyjskiej języka angielskiego.

Ćwiczenie mówienia pod kątem poprawnej wymowy. Zagadnienia obejmują: akcent wyrazowy i zdaniowy (rytm); wyrazy w akcentowane i nieakcentowane w zdaniu; nieakcentowaną samogłoskę schwa,; spółgłoskę dziąsłową „t” i jej zachowanie w zależności od kontekstu (np. znikanie); spółgłoskę międzyzębową „th”; spółgłoskę nosową tylnojęzykową „n”; dźwięczność spółgłosek na końcu wyrazu; płynność mówienia (zasady łączenia wyrazów); podstawowe melodie i ich znaczenia; elementy gramatyki w powiązaniu z wymową.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz wie, że j. angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny. Słuchacz ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Słuchacz potrafi z większą pewnością siebie wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Słuchacz wie jak łączyć wyrazy w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Słuchacz lepiej słyszy i rozumie mowę języka angielskiego. Słuchacz ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności w praktyce interakcji językowej.

Metody pracy

Grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków w kontekście konwersacyjnym w interakcji z nauczycielem i korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach, krótkie indywidualne wypowiedzi ustne słuchaczy. Doraźne krótkie opisy dźwięków i zjawisk fonetycznych w celach naprawczych. Nagrania audio (przez zainteresowanych słuchaczy – do odsłuchania i opisania przez prowadzącą).

Materiały warsztatowe będą dostępne w formie elektronicznej na platformie UO.

Każdorazowo sesja kursu 1-7 trwać będzie  1,45 godziny zegarowej, a sesja 8  trwać będzie 2,0 godziny zegarowe (patrz Terminy zajęć).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin polegał będzie na rozmowie w j. angielskim opartej na materiale omówionym i przećwiczonym w trakcie kursu.