Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Człowiek i zwierzęta: relacje międzygatunkowe

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.02.2017 20:00 - 21:30
2. wtorek 28.02.2017 20:00 - 21:30
3. wtorek 7.03.2017 20:00 - 21:30
4. wtorek 14.03.2017 20:00 - 21:30
5. wtorek 21.03.2017 20:00 - 21:30
6. wtorek 28.03.2017 20:00 - 21:30
7. wtorek 4.04.2017 20:00 - 21:30
8. wtorek 11.04.2017 20:00 - 21:30
9. wtorek 18.04.2017 20:00 - 21:30
10. wtorek 25.04.2017 20:00 - 21:30
11. wtorek 9.05.2017 20:00 - 21:30
12. wtorek 16.05.2017 20:00 - 21:30
13. wtorek 23.05.2017 20:00 - 21:30
14. wtorek 30.05.2017 20:00 - 21:30
15. wtorek 6.06.2017 20:00 - 21:30

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem zajęć jest z jednej strony zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną wiedzą na temat współcześnie pojawiających się percepcji relacji ludzi i osób nie ludzkich. Z drugiej strony interaktywna forma zajęć zapewnia możliwość kwestionowania tej wiedzy, polemizowania z nią i reflektowania nad nią, co będzie skutkować pogłębionym namysłem nad tym, jak współcześnie funkcjonuje nasz gatunek. Efektem zajęć ma być pogłębienie empatii w stosunku do zwierząt oraz świadomości na temat tego jak człowiek poprzez kulturowe narzędzia nadaje znaczenia, role i funkcje innym gatunkom. Literatura udostępniana przez prowadzącą zajęcia.

Tematyka kursu

Zajęcia wpisują się we współczesny dyskurs obecny na gruncie szeroko rozumianej humanistyki w ramach realizowania zagadnień związanych z posthumanizmem. Redefiniowanie pozycji człowieka wobec świata ożywionego, skutkuje coraz głębszą refleksją na temat roli i miejsca gatunku: homo sapiens. Studia animalistyczne, skoncentrowane są na takiej refleksji wokół relacji człowiek- osoby nie ludzkie, które redefiniują "uświęcone" role przypisywane społecznie i kulturowo różnym gatunkom.

 • Studia animalistyczne jako odzwierciedlenie przemian społecznych.
 • Społeczne konstruowanie rzeczywistości ludzkiej (?).
 • Wykorzystywanie zwierząt: dzikie i udomowione.
 • Wystawy, przedstawienia i sztuka.
 • Konsumowanie zwierząt i wegetarianizm.
 • Zwierzę domowe.
 • Zwierzęta i nauka.
 • Animal assisted activities i praca ze zwierzętami.
 • Przemoc wobec zwierząt.
 • Zwierzęta i ludzie: wizerunki i tożsamości.
 • Zwierzęta w religii.
 • Moralny status zwierząt i obrona ich praw.
 • Zwierzęta w literaturze i filmie: analiza przypadków.
 • Dobrostan zwierząt.

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia relacji pomiędzy człowiekiem i innymi zwierzętami, zapozna się ze współczesnym stanem refleksji humanistycznej na ten temat i będzie rozumiał mechanizmy kształtujące relacje międzygatunkowe.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja- wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.