Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Czy nie było wielkich artystek? Kobiety w historii sztuki

Prowadzący: mgr Karolina Rosiejka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 6.10.2017 18:00 - 19:30
2. piątek 13.10.2017 18:00 - 19:30
3. piątek 20.10.2017 18:00 - 19:30
4. piątek 27.10.2017 18:00 - 19:30
5. piątek 10.11.2017 18:00 - 19:30
6. piątek 17.11.2017 18:00 - 19:30
7. piątek 24.11.2017 18:00 - 19:30
8. piątek 1.12.2017 18:00 - 19:30
9. piątek 8.12.2017 18:00 - 19:30
10. piątek 15.12.2017 18:00 - 19:30
11. piątek 12.01.2018 18:00 - 19:30
12. piątek 19.01.2018 18:00 - 19:30
13. piątek 26.01.2018 18:00 - 19:30
14. piątek 2.02.2018 18:00 - 19:30
15. piątek 9.02.2018 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania kobiet artystek w sztuce na przestrzeni czasu od XIX do połowy wieku XX
 • Zapoznanie z dyskursem historyczno – artystycznym analizującym obecność kobiet w historii sztuki
 • Zaznajomienie z najważniejszymi zjawiskami artystycznymi od XIX do połowy wieku XX
 • Zaznajomienie z sylwetkami wybranych artystek od XIX do połowy wieku XX, analiza ich udziału w świecie sztuki
 • Nauka krytycznej refleksji nad tekstami z zakresu historii sztuki

Tematyka kursu

Zajęcia poświęcone są najważniejszym zjawiskom artystycznym tzw. wczesnej nowoczesności, mającej miejsce od XIX wieku do połowy wieku XX w Europie oraz USA. Zostaną one przedstawione w sposób nieoczywisty, bo skoncentrowany na działalności  kobiet artystek, które choć nie zyskały w historii sztuki pierwszoplanowej pozycji, żywo i aktywnie partycypowały w obrębie najistotniejszych zjawisk artystycznych. Ich peryferyjny w świecie sztuki status stanowić będzie zaletę, umożliwiając spojrzenie na centralne zdarzenia artystyczne niejako z zewnątrz,  ujawniając szerszą specyfikę kultury artystycznej. Na przykładzie działalności kobiet artystek ukazane zostanie funkcjonowanie dziewiętnastowiecznej Akademii. Omówione zostaną zjawiska lat kolejnych, kontrujące akademizm, jak: naturalizm, impresjonizm i prerafaelizm. Przedstawione zostaną także początki pierwszej awangardy, zarówno europejskiej, jak i amerykańskiej.
Celem zajęć jest zaznajomienie z dziejami sztuki omawianego okresu, z nietypowej perspektywy i ujawnienie roli kobiet w sztuce. Zajęcia odbywać będą się w formie konwersatoryjnej, zachęcającej do dyskusji i wymiany poglądów na temat partycypacji kobiet w sztuce. Polegać będą na wspólnej lekturze tekstów naukowych i rozmowy nad nimi. Przedmiotem analizy będzie również sam język historii sztuki, który nie pozostaje bez wpływu na nasz sposób myślenia o minionej rzeczywistości artystycznej. Spotkania wzbogacone zostaną również elementami wykładu, nakreślającymi sytuację w historii sztuki.

Zajęcia pozwolą kursantom na lepsze zrozumienie zarówno poszczególnych fenomenów artystycznych, w tym lepiej zrozumieć zagadnienia sztuki nowoczesnej, a zwłaszcza abstrakcyjnej, a także umożliwią poszerzenie własnej wiedzy na temat historii kobiet.


Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu, uczestnik posiada wiedzę na temat:

 • najważniejszych zjawisk artystycznych od XIX do połowy XX wieku
 • specyfiki dyskursu historii sztuki wobec kobiet
 • sylwetek wybranych kobiet artystek ( Camille Claudel, Angelica Kauffmann, prerafaelitki, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Mary Cassatt,  Gabriele Munter, Sonia Delaunay, Georgii O'Keeffe, Elsa von Freytag-Loringhoven, Natalia Gonczarowa )

Posiada również umiejętność krytycznej refleksji nad tekstem naukowym

Metody pracy

 • Wykład
 • Analiza tekstu
 • dyskusja nad tekstami naukowymi i poruszanymi w nich problemami

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów