Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Czy niemowlęctwo duchowe siostry Leonii Nastał może być odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie?

Prowadzący: dr Dominik Rydian


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 27.10.2022 18:00 - 19:30
2. czwartek 3.11.2022 18:00 - 19:30
3. czwartek 10.11.2022 18:00 - 19:30
4. czwartek 17.11.2022 18:00 - 19:30
5. czwartek 24.11.2022 18:00 - 19:30
6. czwartek 1.12.2022 18:00 - 19:30
7. czwartek 8.12.2022 18:00 - 19:30
8. czwartek 15.12.2022 18:00 - 19:30
9. czwartek 22.12.2022 18:00 - 19:30
10. czwartek 5.01.2023 18:00 - 19:30
11. czwartek 12.01.2023 18:00 - 19:30
12. czwartek 19.01.2023 18:00 - 19:30
13. czwartek 26.01.2023 18:00 - 19:30
14. czwartek 16.02.2023 18:00 - 19:30
15. czwartek 23.02.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu mistyki chrześcijańskiej.
 • Poznanie życia i doświadczenia mistycznego siostry Leonii Marii Nastał.
 • Próba odpowiedzi na pytania: co współczesnemu chrześcijaństwu proponuje ta mistyczka i czy niemowlęctwo duchowe może być odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie?  

Tematyka kursu

 • Dlaczego współczesny chrześcijanin powinien być mistykiem?
 • Czym jest chrześcijańska mistyka? Jak należy ją rozumieć?
 • Kim była siostra Leonia Maria Nastał?
 • Jak można scharakteryzować jej doświadczenie mistyczne?
 • Co siostra Leonia Maria Nastał może zaproponować współczesnym chrześcijanom?
 • Czym odróżnia się niemowlęctwo duchowe od małej drogi św. Teresy z Lisieux?
 • Jaka jest specyfika drogi niemowlęctwa duchowego?
 • Jakie są duchowe owoce wynikające z podjęcia niemowlęctwa duchowego?
 • Czy niemowlęctwo duchowe może być odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie?

Podczas kursu słuchacze będą mogli dowiedzieć się, dlaczego Karl Rahner współczesnych chrześcijan widzi tylko jako mistyków. Poznają podstawowe pojęcia z zakresu chrześcijańskiej mistyki. Przekonają się, kim była mało znana mistyczka z I połowy XX wieku – siostra Leonia Maria Nastał, zakonnica, służebniczka starowiejska, ale związana z Poznaniem. Będą mieli okazję poznać jej doświadczenie mistyczne, drogę niemowlęctwa duchowego i przekonać się, czy może być ono odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie.  

Efekty uczenia się

 • Uczestnik zna podstawowe pojęcia z zakresu mistyki chrześcijańskiej.
 • Uczestnik potrafi w zarysie scharakteryzować życie siostry Leonii Marii Nastał.
 • Uczestnik zna doświadczenie mistyczne siostry Leonii Nastał oraz specyfikę drogi niemowlęctwa duchowego.
 • Uczestnik wie co ta mistyczka proponuje współczesnemu chrześcijaństwu.

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów