Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Czy niemowlęctwo duchowe siostry Leonii Nastał może być odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie?

Prowadzący: dr Dominik Rydian


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 140,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 17:00 - 18:15
2. czwartek 6.04.2023 17:00 - 18:15
3. czwartek 13.04.2023 17:00 - 18:15
4. czwartek 20.04.2023 17:00 - 18:15
5. czwartek 27.04.2023 17:00 - 18:15
6. czwartek 4.05.2023 17:00 - 18:15
7. czwartek 11.05.2023 17:00 - 18:15
8. czwartek 18.05.2023 17:00 - 18:15
9. czwartek 25.05.2023 17:00 - 18:15
10. czwartek 1.06.2023 17:00 - 18:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu mistyki chrześcijańskiej.
 • Poznanie życia i doświadczenia mistycznego siostry Leonii Marii Nastał.
 • Próba odpowiedzi na pytania: co współczesnemu chrześcijaństwu proponuje ta mistyczka i czy niemowlęctwo duchowe może być odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie?  

Tematyka kursu

 • Dlaczego współczesny chrześcijanin powinien być mistykiem?
 • Czym jest chrześcijańska mistyka? Jak należy ją rozumieć?
 • Kim była siostra Leonia Maria Nastał?
 • Jak można scharakteryzować jej doświadczenie mistyczne?
 • Co siostra Leonia Maria Nastał może zaproponować współczesnym chrześcijanom?
 • Czym odróżnia się niemowlęctwo duchowe od małej drogi św. Teresy z Lisieux?
 • Jaka jest specyfika drogi niemowlęctwa duchowego?
 • Jakie są duchowe owoce wynikające z podjęcia niemowlęctwa duchowego?
 • Czy niemowlęctwo duchowe może być odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie?

Podczas kursu słuchacze będą mogli dowiedzieć się, dlaczego Karl Rahner współczesnych chrześcijan widzi tylko jako mistyków. Poznają podstawowe pojęcia z zakresu chrześcijańskiej mistyki. Przekonają się, kim była mało znana mistyczka z I połowy XX wieku – siostra Leonia Maria Nastał, zakonnica, służebniczka starowiejska, ale związana z Poznaniem. Będą mieli okazję poznać jej doświadczenie mistyczne, drogę niemowlęctwa duchowego i przekonać się, czy może być ono odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie mistyki w chrześcijaństwie.  

Efekty uczenia się

 • Uczestnik zna podstawowe pojęcia z zakresu mistyki chrześcijańskiej.
 • Uczestnik potrafi w zarysie scharakteryzować życie siostry Leonii Marii Nastał.
 • Uczestnik zna doświadczenie mistyczne siostry Leonii Nastał oraz specyfikę drogi niemowlęctwa duchowego.
 • Uczestnik wie co ta mistyczka proponuje współczesnemu chrześcijaństwu.

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny