Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Czyje lęki? Czyja nauka? Jak (nie)dyskutować o kontrowersjach naukowo-społecznych

Prowadzący: dr hab. Andrzej Nowak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 13:00 - 14:45
2. wtorek 20.03.2018 13:00 - 14:45
3. wtorek 27.03.2018 13:00 - 14:45
4. wtorek 3.04.2018 13:00 - 14:45
5. wtorek 10.04.2018 13:00 - 14:45
6. wtorek 17.04.2018 13:00 - 14:45
7. wtorek 24.04.2018 13:00 - 14:45
8. wtorek 8.05.2018 13:00 - 14:45
9. wtorek 15.05.2018 13:00 - 14:45
10. wtorek 22.05.2018 13:00 - 14:45
11. wtorek 29.05.2018 13:00 - 14:45
12. wtorek 5.06.2018 13:00 - 14:45
13. wtorek 12.06.2018 13:00 - 14:45
14. wtorek 19.06.2018 13:00 - 14:45
15. wtorek 26.06.2018 13:00 - 14:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników i uczestniczki z aktualnymi sporami i kontrowersjami naukowo-społecznymi (szczepionki, energetyka jądrowa, GMO, ADHD i inne). Pokazanie mechanizmów powstawanie tych kontrowersji. Celem dodatkowym jest pokazanie manipulacji i strategii propagandowych, które są wykorzystywane w szerzeniu strachu i lęków

Tematyka kursu

We współczesnych społeczeństwach rozwój naukowy i techniczny rodzi wywołuje coraz więcej kontrowersji i wątpliwości. Niegdyś nauka i technika traktowane były jako tożsame z postępem, dziś coraz częściej powodują raczej strach i lęki niż nadzieje. Jest to o tyle ważne, że jak nigdy dotąd nauka i technika przeniknęła do życia codziennego i są one niezbędne do codziennego funkcjonowania. Stad wiele sposób naukowych równocześnie staje się sporami egzystencjalnymi. Sytuacja jest tym bardziej groźna i ważna, gdyż w przestrzeni publicznej funkcjonują  tzw. „handlarze wątpliwościami” i „siewcy strachu”, którzy wykorzystują lęki aby zbić kapitał ekonomiczny i polityczny. W cyklu zapoznamy się z podstawowymi sporami (szczepionki, energetyka jądrowa, GMO, ADHD i inne) oraz, nauczymy, gdzie szukać informacji się jak rozpoznawać „Fake newsy”, propagandę i oddzielać je od informacji rzetelnych.

Tydzień 1: Wprowadzenie: czyje są lęki a czyja jest nauka?
Tydzień 2: Co powinniśmy wiedzieć o nauce i technologii żeby przestać się bać?
Tydzień 3: Krążeniowy model praktyk naukowych część I wstęp
Tydzień 4: Krążeniowy model praktyk naukowych część II: asymetrie wiedzy: laicy, eksperci i media
Tydzień 5: Krążeniowy model praktyk naukowych część III: globalne relacje i asymetrie wiedzy
Tydzień 6: Wojny naukowe i wojny kulturalne i kontrowersje społeczne
Tydzień 7: Wiedza w czasach cholery- narodziny współczesnej epidemiologii i struktury wiedzy
Tydzień 8: Handlarze wątpliwości i siewcy strachu: nauka w świecie mediów.
Tydzień 9: Blogerzy jako rozproszeni eksperci
Tydzień 10: Ruch antyszczepionkowy a struktury nauki i państwa
Tydzień 11: Nauka i aktywność społeczna: przypadek AIDS
Tydzień 12: Ruchy pacjentów oparte na wiedzy.
Tydzień 13: Mierzę więc jestem: ciało w pułapce monitoringu
Tydzień 14: Przekształcanie państwa przez kontrowersje społeczno-naukowe: polska "wojna z „gender”"
Tydzień 15: Jak zarządzać lękami, obawami w debatach publicznych.

Efekty kształcenia

Uczestnicy i uczestniczki będą:

1) rozpoznawać podstawowe spory naukowo-społeczne,

2) oddzielać manipulacje od informacji rzetelnych w kontekście sporów naukowo-społecznych,

3) posiadać wiedzę na temat społecznych kontekstów funkcjonowania nauki i techniki,

4) będą potrafić rozpoznawać źródła lęków powodowanych przez naukę

5) będą posiadać wiedzę i narzędzia praktyczne do radzenia sobie z nimi.

Metody pracy

metoda mieszana – wykład połączony z pracą warsztatową. W warsztatach wykorzystana zostanie praca z multimediami (filmy, materiały internetowe, aktualna prasa). Na zajęciach nacisk będzie kładziony na możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy i kompetencji w dyskusjach w mediach społecznościowych, prasie, telewizji, życiu prywatnym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny