Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Czyje lęki? Czyja nauka? Jak (nie)dyskutować o kontrowersjach naukowo-społecznych

Prowadzący: dr hab. Andrzej Nowak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 13:00 - 14:45
2. wtorek 20.03.2018 13:00 - 14:45
3. wtorek 27.03.2018 13:00 - 14:45
4. wtorek 3.04.2018 13:00 - 14:45
5. wtorek 10.04.2018 13:00 - 14:45
6. wtorek 17.04.2018 13:00 - 14:45
7. wtorek 24.04.2018 13:00 - 14:45
8. wtorek 8.05.2018 13:00 - 14:45
9. wtorek 15.05.2018 13:00 - 14:45
10. wtorek 22.05.2018 13:00 - 14:45
11. wtorek 29.05.2018 13:00 - 14:45
12. wtorek 5.06.2018 13:00 - 14:45
13. wtorek 12.06.2018 13:00 - 14:45
14. wtorek 19.06.2018 13:00 - 14:45
15. wtorek 26.06.2018 13:00 - 14:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników i uczestniczki z aktualnymi sporami i kontrowersjami naukowo-społecznymi (szczepionki, energetyka jądrowa, GMO, ADHD i inne). Pokazanie mechanizmów powstawanie tych kontrowersji. Celem dodatkowym jest pokazanie manipulacji i strategii propagandowych, które są wykorzystywane w szerzeniu strachu i lęków

Tematyka kursu

We współczesnych społeczeństwach rozwój naukowy i techniczny rodzi wywołuje coraz więcej kontrowersji i wątpliwości. Niegdyś nauka i technika traktowane były jako tożsame z postępem, dziś coraz częściej powodują raczej strach i lęki niż nadzieje. Jest to o tyle ważne, że jak nigdy dotąd nauka i technika przeniknęła do życia codziennego i są one niezbędne do codziennego funkcjonowania. Stad wiele sposób naukowych równocześnie staje się sporami egzystencjalnymi. Sytuacja jest tym bardziej groźna i ważna, gdyż w przestrzeni publicznej funkcjonują  tzw. „handlarze wątpliwościami” i „siewcy strachu”, którzy wykorzystują lęki aby zbić kapitał ekonomiczny i polityczny. W cyklu zapoznamy się z podstawowymi sporami (szczepionki, energetyka jądrowa, GMO, ADHD i inne) oraz, nauczymy, gdzie szukać informacji się jak rozpoznawać „Fake newsy”, propagandę i oddzielać je od informacji rzetelnych.

Tydzień 1: Wprowadzenie: czyje są lęki a czyja jest nauka?
Tydzień 2: Co powinniśmy wiedzieć o nauce i technologii żeby przestać się bać?
Tydzień 3: Krążeniowy model praktyk naukowych część I wstęp
Tydzień 4: Krążeniowy model praktyk naukowych część II: asymetrie wiedzy: laicy, eksperci i media
Tydzień 5: Krążeniowy model praktyk naukowych część III: globalne relacje i asymetrie wiedzy
Tydzień 6: Wojny naukowe i wojny kulturalne i kontrowersje społeczne
Tydzień 7: Wiedza w czasach cholery- narodziny współczesnej epidemiologii i struktury wiedzy
Tydzień 8: Handlarze wątpliwości i siewcy strachu: nauka w świecie mediów.
Tydzień 9: Blogerzy jako rozproszeni eksperci
Tydzień 10: Ruch antyszczepionkowy a struktury nauki i państwa
Tydzień 11: Nauka i aktywność społeczna: przypadek AIDS
Tydzień 12: Ruchy pacjentów oparte na wiedzy.
Tydzień 13: Mierzę więc jestem: ciało w pułapce monitoringu
Tydzień 14: Przekształcanie państwa przez kontrowersje społeczno-naukowe: polska "wojna z „gender”"
Tydzień 15: Jak zarządzać lękami, obawami w debatach publicznych.

Efekty kształcenia

Uczestnicy i uczestniczki będą:

1) rozpoznawać podstawowe spory naukowo-społeczne,

2) oddzielać manipulacje od informacji rzetelnych w kontekście sporów naukowo-społecznych,

3) posiadać wiedzę na temat społecznych kontekstów funkcjonowania nauki i techniki,

4) będą potrafić rozpoznawać źródła lęków powodowanych przez naukę

5) będą posiadać wiedzę i narzędzia praktyczne do radzenia sobie z nimi.

Metody pracy

metoda mieszana – wykład połączony z pracą warsztatową. W warsztatach wykorzystana zostanie praca z multimediami (filmy, materiały internetowe, aktualna prasa). Na zajęciach nacisk będzie kładziony na możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy i kompetencji w dyskusjach w mediach społecznościowych, prasie, telewizji, życiu prywatnym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów