Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Czym jest rosyjskość? - Zagadnienie tożsamości negatywnej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.05.2023 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 5.06.2023 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 12.06.2023 17:30 - 19:00
4. wtorek 13.06.2023 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 19.06.2023 17:30 - 19:00
6. wtorek 20.06.2023 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 26.06.2023 17:30 - 19:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zaznajomienie słuchaczy z problematyką swoistej tożsamości Rosjan w kontekście historyczno-kulturowym, co ma sprzyjać rozumieniu wydarzeń współczesnych w perspektywie geopolitycznej.

Tematyka kursu

  1. Rozróżnienia pojęciowe: Ruś, ruskość, rosyjskość
  2. 1.1. Tzw. ruskij mir    
  3. 1.2. Czyj Kijów?                                                                                                                                            2. Piotr I Wielki i ‘szok oświeceniowy’                                                                                     
  4. 3. Tradycja rosyjskiej myśli filozoficzno-społecznej                                                                                      3.1. Intelektualne nurty interpretacyjne tzw. rosyjskie idei                                                                              
  5. 4. Rosyjska tęsknota za tożsamością
  6. 4.1. Atrybuty rosyjskości                                                                                                                                4.2. Uwięziona przyszłość Rosji                                                                                                                                                
  7. 5. Informacja o literaturze przedmiotu                                                                                                                           

Efekty uczenia się

Ukazanie odbiorcom specyfiki rosyjskiego myślenia (elit politycznych oraz społeczeństwa), preferencji aksjo-kulturowych i geopolitycznych, jako intelektualnego narzędzia i interpretacji współczesnych wydarzeń wojennych. Po kursie, słuchacz powinien rozumieć (odczytywać) swoistą, fatalistyczno-samodestrukcyjną konsekwentność (resp. racjonalność) rosyjskiej polityki, w szczególności wobec Europy Zachodniej (łacińskiej).

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny (forma dialogowa), ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o dyscyplinę logiczną wnioskowań normatywnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.