Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Czytać? Tak! Książka w codzienności dzieci i młodzieży

Prowadzący: dr Kamila Słupska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 225,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 21.01.2022 16:45 - 19:00
2. piątek 28.01.2022 16:45 - 19:00
3. piątek 4.02.2022 16:45 - 19:00
4. piątek 11.02.2022 16:45 - 19:00
5. piątek 18.02.2022 16:45 - 19:00
6. piątek 25.02.2022 16:45 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie ze specyfiką i dynamiką świata czytelniczego (tradycja i współczesność)
 • Ukazanie możliwości i rozwinięcie umiejętności wykorzystania literatury do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Przekazanie wiedzy na temat działań służących promowaniu czytelnictwa

Tematyka kursu

 • Świat czytelniczy w przeszłości i obecnie (przestrzenie różnorodności)
 • Intryguje, bawi, uczy, relaksuje… - funkcje literatury
 • Jaką książkę wybrać? (kryteria; przegląd propozycji tytułów adresowanych do dzieci i młodzieży)
 • Książka jako „czynnik” łączący pokolenia
 • Formy pracy z tekstem i ilustracją (rola działań aktywizujących)
 • Czytelnik potencjalny a czytelnik zaangażowany – w jaki sposób promować czytelnictwo? Przykłady dobrych praktyk

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

 • Potrafi scharakteryzować różnorodność świata czytelniczego
 • Wzbogaca swoją wiedzę na temat kryteriów doboru książek dla najmłodszego czytelnika
 • Ma rozeznanie w ofercie wydawniczej adresowanej do dzieci i młodzieży
 • Zna i potrafi zastosować wybrane formy pracy z książką
 • Potrafi scharakteryzować działania promujące czytelnictwo

Metody pracy

prezentacje multimedialne, dyskusje, praca indywidualna, praca w grupach, praca z tekstem


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.