Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Debaty oksfordzkie jako forma kulturalnej wymiany poglądów

Prowadzący: dr Marcin Łukaszewski


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.01.2017 16:00 - 18:15
2. piątek 3.02.2017 16:00 - 18:15
3. piątek 10.02.2017 16:00 - 18:15
4. piątek 17.02.2017 16:00 - 18:15
5. piątek 24.02.2017 16:00 - 18:15
6. piątek 3.03.2017 16:00 - 18:15
7. piątek 10.03.2017 16:00 - 18:15
8. piątek 17.03.2017 16:00 - 18:15
9. piątek 24.03.2017 16:00 - 18:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu ma być przygotowanie jego słuchaczy do posługiwania się debatą oksfordzką jako narzędziem kulturalnej wymiany poglądów, które można wykorzystać m.in. na zajęciach szkolnych przedmiotów humanistycznych (WOS, historia, język polski, godzina wychowawcza).

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: debaty oksfordzkie – wprowadzenie; retoryka, erystyka. Po ich przyswojeniu planowane są warsztaty udoskonalające techniki retoryczno-erystyczne w praktyce (debaty). 

Efekty kształcenia

Po ukończonym kursie uczestnik będzie znał i rozumiał zasady rządzące się debatą oksfordzką, a także znał i umiał tak posługiwać się, jak i wychwytywać stosowane przez oponentów chwyty erystyczne i retoryczne.

Metody pracy

Wykłady (podstawy zasad debaty oskfordzkiej, retoryka i erystyka), a następnie zajęcia warsztatowe i konwersatoria (metoda – gry symulacyjne).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.