Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Demokracja na poziomie lokalnym. Budżety obywatelskie i rady osiedli jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego. Od teorii do praktyki

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 29.10.2022 13:35 - 17:45
2. sobota 19.11.2022 13:35 - 17:45
3. sobota 26.11.2022 13:35 - 17:45
4. sobota 3.12.2022 13:35 - 17:45
5. sobota 10.12.2022 13:35 - 17:45
6. sobota 17.12.2022 13:35 - 17:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy – rad osiedli /dzielnic. Słuchacze otrzymają wiedzę oraz umiejętności konieczne do samodzielnego przygotowania propozycji do budżetów obywatelskich. Ważnym elementem kursu będzie zdobycie umiejętności skutecznej promocji własnych projektów w celu „zwycięstwa” w ostatecznym głosowaniu.

Kurs ma również na celu omówienie mechanizmów i instrumentów związanych z pracą rad osiedli. Zostanie przekazana praktyczna wiedza na temat prowadzenia lokalnej kampanii wyborczej oraz zasady skutecznej pracy radnego osiedlowego. Ważnym elementem kursu będzie mówienie współpracy z trzecim sektorem (NGO) oraz mediami.

Tematyka kursu

- Demokracja partycypacyjna i budżety obywatelskie

- Przygotowanie projektu wniosku do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

- Zasady skutecznej promocji projektów lokalnych

- Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w Polsce

- System rad osiedli w Poznaniu i jego praktyczny wymiar funkcjonowania

Efekty uczenia się

Słuchacz po ukończeniu kursu ma wiedzę na temat systemu jednostek pomocniczych gmin, w tym szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu poznańskich rad osiedli, jak również budżetów partycypacyjnych, w tym przede wszystkim Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Umie przygotować wniosek do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, przygotować się do startu w wyborach do rad osiedli oraz jest przygotowany do pełnienia funkcji radnego osiedlowego.

Potrafi efektywnie promować projekty do PBO, zastosować w praktyce podstawowe narzędzia komunikacji w prowadzeniu kampanii wyborczej do rady osiedla oraz współpracować z innymi podmiotami lokalnymi.

Metody pracy

Wykład autorski połączony z analizą przypadków (case study), prezentacją zarówno dobrych  praktyk jak i negatywnych przykładów realizacji budżetów obywatelskich oraz działania jednostek pomocniczych gmin, jak również przygotowanie wniosku do PBO i strategii komunikacji promującej projekt w grupie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca projektowa

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów