Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Demokracja na poziomie lokalnym. Budżety obywatelskie i rady osiedli jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego. Od teorii do praktyki

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.02.2023 16:45 - 20:00
2. piątek 3.03.2023 16:45 - 20:00
3. piątek 10.03.2023 16:45 - 20:00
4. piątek 17.03.2023 16:45 - 20:00
5. piątek 24.03.2023 16:45 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy – rad osiedli /dzielnic. Słuchacze otrzymają wiedzę oraz umiejętności konieczne do samodzielnego przygotowania propozycji do budżetów obywatelskich. Ważnym elementem kursu będzie zdobycie umiejętności skutecznej promocji własnych projektów w celu „zwycięstwa” w ostatecznym głosowaniu.

Kurs ma również na celu omówienie mechanizmów i instrumentów związanych z pracą rad osiedli. Zostanie przekazana praktyczna wiedza na temat prowadzenia lokalnej kampanii wyborczej oraz zasady skutecznej pracy radnego osiedlowego. Ważnym elementem kursu będzie mówienie współpracy z trzecim sektorem (NGO) oraz mediami.

Tematyka kursu

- Demokracja partycypacyjna i budżety obywatelskie

- Przygotowanie projektu wniosku do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

- Zasady skutecznej promocji projektów lokalnych

- Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w Polsce

- System rad osiedli w Poznaniu i jego praktyczny wymiar funkcjonowania

Efekty uczenia się

Słuchacz po ukończeniu kursu ma wiedzę na temat systemu jednostek pomocniczych gmin, w tym szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu poznańskich rad osiedli, jak również budżetów partycypacyjnych, w tym przede wszystkim Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Umie przygotować wniosek do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, przygotować się do startu w wyborach do rad osiedli oraz jest przygotowany do pełnienia funkcji radnego osiedlowego.

Potrafi efektywnie promować projekty do PBO, zastosować w praktyce podstawowe narzędzia komunikacji w prowadzeniu kampanii wyborczej do rady osiedla oraz współpracować z innymi podmiotami lokalnymi.

Metody pracy

Wykład autorski połączony z analizą przypadków (case study), prezentacją zarówno dobrych  praktyk jak i negatywnych przykładów realizacji budżetów obywatelskich oraz działania jednostek pomocniczych gmin, jak również przygotowanie wniosku do PBO i strategii komunikacji promującej projekt w grupie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca projektowa