Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Der, die czy das? Triki na rodzajniki

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 14


Cena kursu: 285,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 8.11.2022 17:00 - 18:30
2. wtorek 15.11.2022 17:00 - 18:30
3. wtorek 22.11.2022 17:00 - 18:30
4. wtorek 29.11.2022 17:00 - 18:30
5. wtorek 6.12.2022 17:00 - 18:30
6. wtorek 13.12.2022 17:00 - 18:30
7. wtorek 20.12.2022 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z rodzajnikiem w języku niemieckim oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Kurs prowadzony jest zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Tematyka kursu

  1. Czym jest rodzajnik, do czego służy i jak go używać?
  2. Skąd wiadomo, kiedy der, die czy das?
  3. Rodzajnik określony, nieokreślony czy może zerowy?
  4. Homonimy czyli jak zmienia się znaczenie tych samych wyrazów w zależności od rodzajnika.
  5. Rodzajniki w wyrazach obcego pochodzenia.
  6. Rodzajniki w przysłowiach, idiomach etc.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali i rozumieli zasady gramatyczne użycia rodzajnika w języku niemieckim

- będą potrafili skutecznie określać rodzajnik danego rzeczownika przy pomocy poznanych zasad

- poznają rzeczowniki, których znaczenie zmienia się w zależności od użytego rodzajnika

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (8h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów