Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Der, die czy das? Triki na rodzajniki

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 18:00 - 19:30
2. środa 10.11.2021 18:00 - 19:30
3. środa 17.11.2021 18:00 - 19:30
4. środa 24.11.2021 18:00 - 19:30
5. środa 1.12.2021 18:00 - 19:30
6. środa 8.12.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z rodzajnikiem w języku niemieckim oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Kurs prowadzony jest zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Tematyka kursu

  1. Czym jest rodzajnik, do czego służy i jak go używać?
  2. Skąd wiadomo, kiedy der, die czy das?
  3. Rodzajnik określony, nieokreślony czy może zerowy?
  4. Homonimy czyli jak zmienia się znaczenie tych samych wyrazów w zależności od rodzajnika.
  5. Rodzajniki w wyrazach obcego pochodzenia.
  6. Rodzajniki w przysłowiach, idiomach etc.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali i rozumieli zasady gramatyczne użycia rodzajnika w języku niemieckim

- będą potrafili skutecznie określać rodzajnik danego rzeczownika przy pomocy poznanych zasad

- poznają rzeczowniki, których znaczenie zmienia się w zależności od użytego rodzajnika

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.