Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Design thinking w edukacji

Prowadzący: dr Mirosława Ściupider-Młodkowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.07.2019 9:30 - 16:30
2. sobota 13.07.2019 9:30 - 16:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  • Zapoznanie uczestników z innowacyjnymi metodami dydaktycznymi w zakresie design-thinking,
  • Zapoznanie uczestników z etapami procesu moderowania i animowania zmian.
  • Zastosowanie analizy SWOT na potrzeby dobrej diagnozy w design thinking.
  • Umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia we wszystkich proponowanych metodach

Tematyka kursu

1.Twórcza odwaga- wyzwól ją z Siebie jako nauczyciel, dydaktyk, wychowawca

2. Metoda design thinking – z biznesu do edukacji.

3. Etapy metody design thinking

4. Kreatywne metody pracy podnoszące motywację i samoocenę zarówno nauczycieli jak i uczniów (mapping, SWOT,  gamifikacja)

Efekty kształcenia

Słuchacz zapoznaje się z kreatywnymi metodami pracy z uczniem, wychowankiem.

Słuchacz poznaje swoje ograniczenia i możliwości do pracy wyzwalającej wyobraźnię, wolność poglądów i opinii.

Słuchacz dowiaduje się o metodach pracy bez podręczników, jak karty pracy.

Metody pracy

Forma warsztatowa przeplatana z wykładami- teoria przeplatana z kreatywnymi ćwiczeniami.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów