Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Design thinking w edukacji

Prowadzący: dr Mirosława Ściupider-Młodkowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.07.2019 9:30 - 16:30
2. sobota 13.07.2019 9:30 - 16:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  • Zapoznanie uczestników z innowacyjnymi metodami dydaktycznymi w zakresie design-thinking,
  • Zapoznanie uczestników z etapami procesu moderowania i animowania zmian.
  • Zastosowanie analizy SWOT na potrzeby dobrej diagnozy w design thinking.
  • Umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia we wszystkich proponowanych metodach

Tematyka kursu

1.Twórcza odwaga- wyzwól ją z Siebie jako nauczyciel, dydaktyk, wychowawca

2. Metoda design thinking – z biznesu do edukacji.

3. Etapy metody design thinking

4. Kreatywne metody pracy podnoszące motywację i samoocenę zarówno nauczycieli jak i uczniów (mapping, SWOT,  gamifikacja)

Efekty kształcenia

Słuchacz zapoznaje się z kreatywnymi metodami pracy z uczniem, wychowankiem.

Słuchacz poznaje swoje ograniczenia i możliwości do pracy wyzwalającej wyobraźnię, wolność poglądów i opinii.

Słuchacz dowiaduje się o metodach pracy bez podręczników, jak karty pracy.

Metody pracy

Forma warsztatowa przeplatana z wykładami- teoria przeplatana z kreatywnymi ćwiczeniami.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny