Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Deutsch A2

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 465,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 18:00 - 20:15
2. czwartek 9.11.2023 18:00 - 20:15
3. czwartek 16.11.2023 18:00 - 20:15
4. czwartek 23.11.2023 18:00 - 20:15
5. czwartek 30.11.2023 18:00 - 20:15
6. czwartek 7.12.2023 18:00 - 20:15
7. czwartek 14.12.2023 18:00 - 20:15
8. czwartek 21.12.2023 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony dla osób, które miały już kiedyś kontakt z językiem niemieckim i chciałyby kontynuować naukę, ale nie zaczynać znów od poziomu A1. Celem kursu jest rozwijanie wszystkich kompetencji (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie) na poziomie A2.

Kurs prowadzony jest w języku niemieckim oraz polskim.

UWAGA! Do ceny kursu należy doliczyć koszt podręcznika Studio d A2, Kurs- und Übungsbuch, Teilband 1, zakupionego we własnym zakresie

Tematyka kursu

  • Sprachen und Biografien
  • Familie
  • Reisen und Mobilität
  • Aktiv in Freizeit
  • Medien

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacze:

- będą znali i rozumieli reguły gramatyczne z poziomu A2,

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego,

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu gramatycznego, opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów