Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Dialektyka paradoksów i sprzeczności. Heretycy, bezbożnicy i gorszyciele a kształtowanie się kultury europejskiej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Wiktor Werner


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 30.03.2021 17:45 - 19:15
2. wtorek 6.04.2021 17:45 - 19:15
3. wtorek 13.04.2021 17:45 - 19:15
4. wtorek 20.04.2021 17:45 - 19:15
5. wtorek 27.04.2021 17:45 - 19:15
6. wtorek 4.05.2021 17:45 - 19:15
7. wtorek 11.05.2021 17:45 - 19:15
8. wtorek 18.05.2021 17:45 - 19:15
9. wtorek 25.05.2021 17:45 - 19:15
10. wtorek 1.06.2021 17:45 - 19:15
11. wtorek 8.06.2021 17:45 - 19:15
12. wtorek 15.06.2021 17:45 - 19:15
13. wtorek 22.06.2021 17:45 - 19:15
14. wtorek 29.06.2021 17:45 - 19:15
15. wtorek 6.07.2021 17:45 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wspólna refleksja nad fundamentalnymi dla kultury europejskiej zjawiskami i procesami. Analityczny namysł nad istotnymi tekstami.

Tematyka kursu

Historia intelektualna kultury europejskiej z szczególnie wskazaniem na zjawiska będące traktowane przez współczesnych jako heretyckie, obrazoburcze:

Tematy:

 1. Sokrates i sofiści. Problem „gorszenia młodzieży’
 2. Czary, herezje i kwestia „pogańskich kultów” w średniowiecznej Europie.
 3. Zagubiony świat kultura ludowej średniowiecza i czasów nowożytnych.
 4. Niccolo Machiavelli i sztuka politycznego cynizmu
 5. Cervantes i szaleństwo, którego pragniemy.
 6. David Hume – bezbożnik idealny.
 7. Romantyczne przyzywanie potworów.
 8. John Milton, William Blake – satanizm z ludzką twarzą
 9. Materializm, nauka i ewolucja – odwrót od boskiego ładu świata.
 10. Friedrich Nietzsche – nadczłowiek w okowach nihilizmu.
 11. Odkrycie seksualnego charakteru ludzkiej natury i konflikt płci.
 12. Carl Gustav Jung, mistycyzm intelektualny i współczesna gnoza.
 13. Widmo Malthusa unosi się nad światem, czyli odwieczna wojna bogatych i biednych.
 14. Od Robin Hooda do Escobara czyli (nie)dyskretny urok kryminalnego anty-systemu.
 15. Cyfrowy luddyzm i technokracja - konflikt bardzo współczesny.

Efekty kształcenia

Wiedza – na temat ważnych dla Europy postaci, tekstów i zjawisk.

Umiejętności- analizy tekstów, wdrażania metod hermeneutycznych

Kompetencje społeczne – podejmowanie kontrowersyjnych z perspektywy wartości tematów bez obrażania interlokutorów

Metody pracy

Wykład,

wykład konwersatoryjny (połączony z dyskusją),

analiza tekstu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów