Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Dialektyka paradoksów i sprzeczności. Heretycy, bezbożnicy i gorszyciele a kształtowanie się kultury europejskiej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Wiktor Werner


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2023 17:45 - 19:15
2. wtorek 11.04.2023 17:45 - 19:15
3. wtorek 18.04.2023 17:45 - 19:15
4. wtorek 25.04.2023 17:45 - 19:15
5. wtorek 9.05.2023 17:45 - 19:15
6. wtorek 16.05.2023 17:45 - 19:15
7. wtorek 23.05.2023 17:45 - 19:15
8. wtorek 30.05.2023 17:45 - 19:15
9. wtorek 6.06.2023 17:45 - 19:15
10. wtorek 13.06.2023 17:45 - 19:15
11. wtorek 20.06.2023 17:45 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wspólna refleksja nad fundamentalnymi dla kultury europejskiej zjawiskami i procesami. Analityczny namysł nad istotnymi tekstami.

Tematyka kursu

Historia intelektualna kultury europejskiej z szczególnie wskazaniem na zjawiska będące traktowane przez współczesnych jako heretyckie, obrazoburcze bądź kontrowersyjne.

Tematy:

 1. Sokrates i sofiści. Problem „gorszenia młodzieży’ i zawiłe relacje między światem polityki, religii i wiedzy.
 2. Czary, herezje, kwestia „pogańskich kultów” w średniowiecznej Europie i zagubiony świat kultury ludowej średniowiecza.
 3. Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes: sztuka politycznego cynizmu i wybór mniejszego zła.
 4. Nasz tożsamość między iluzją a zwątpieniem. Cervantes i szaleństwo, którego pragniemy vs. David Hume – sceptyk idealny.
 5. Romantyczne przyzywanie potworów i satanizm z ludzką twarzą
 6. Materializm, nauka i ewolucja – odwrót od boskiego ładu świata.
 7. Friedrich Nietzsche – nadczłowiek w okowach nihilizmu.
 8. Jung vs. Freud czyli mistycyzm intelektualny i współczesna gnoza przeciwko seksualnej naturze człowieka.
 9. Egzorcyzmowanie widma Malthusa unoszącego się nad światem, czyli  wojna bogatych i biednych i sposoby jej przezwyciężania.
 10. Cyfrowy luddyzm i cyber-technokracja - konflikt bardzo współczesny.
 11. Zasłużona krytyka instytucjonalnej religii i świt mambo-jumbo czyli jak zaspokajać religijne potrzeby i czy w ogóle?

Efekty uczenia się

Wiedza – na temat ważnych dla Europy postaci, tekstów i zjawisk.

Umiejętności- analizy tekstów, wdrażania metod hermeneutycznych

Kompetencje społeczne – podejmowanie kontrowersyjnych z perspektywy wartości tematów bez obrażania interlokutorów

Metody pracy

Wykład,

wykład konwersatoryjny (połączony z dyskusją),

analiza tekstu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej