Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Dlaczego nie mogę się nauczyć języka obcego? Krótkie wprowadzenie do nauczania i uczenia się języków obcych

Prowadzący: dr Jacek Rysiewicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2017 17:00 - 18:30
2. środa 1.02.2017 17:00 - 18:30
3. środa 8.02.2017 17:00 - 18:30
4. środa 15.02.2017 17:00 - 18:30
5. środa 22.02.2017 17:00 - 18:30
6. środa 1.03.2017 17:00 - 18:30
7. środa 8.03.2017 17:00 - 18:30
8. środa 15.03.2017 17:00 - 18:30

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przedstawienie różnic i podobieństw pomiędzy uczeniem się języka ojczystego a języka obcego
 2. Omówienie czynników wpływających na uczenie się języka obcego w tym, przede wszystkim, uzdolnień, motywacji, i jakości nauczania.
 3. Omówienie metod nauczania języków obcych i powiązanie ich ze współczesną dydaktyką
 4. Przedstawienie ogólnych zasad nauczania języków obcych: cele, metody, środki, materiały.
 5. Zilustrowanie powyższych fragmentami mini-lekcji z gramatyki/słownictwa oraz sprawności.
 6. Zdiagnozowanie indywidualnych profilów uzdolnień uczestników kursu

Tematyka kursu

Język obcy i współczesne zasady jego dydaktyki na tle obecnego stanu wiedzy o optymalnych warunkach niezbędnych do jego opanowania.

Efekty kształcenia

Słuchacz zrozumie i będzie w stanie wyjaśnić:

 1. uwarunkowania powodzenia w nauce języka obcego;
 2. rolę czynników indywidualnych wpływających na naukę języka,
 3. rolę czynników poza-indywidualnych wpływających na naukę języka,
 4. różnice pomiędzy nabywaniem języka a nauką języka
 5. rolę wieku w nauce języka
 6. podstawowe pojęcia z nauki o akwizycji języka

Słuchacz uzyska informację o swoim profilu uzdolnień i odpowiadającej mu optymalnej strategii uczenia się języka.

Metody pracy

wykład, praca w parach, demonstracja, burza mózgów itp.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny