Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Dlaczego wierzymy w zjawiska paranormalne? Wprowadzenie do psychologii anomalistycznej

Prowadzący: mgr Michał Kosakowski


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.03.2021 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 12.04.2021 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 19.04.2021 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 26.04.2021 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 10.05.2021 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 17.05.2021 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 24.05.2021 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 31.05.2021 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 7.06.2021 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 14.06.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Przekazanie wiedzy o psychologicznych mechanizmach leżących u podłoża wiary w zjawiska paranormalne
  • Przekazanie wiedzy na temat założeń różnych perspektyw badawczych przyjętych w badaniach z zakresu psychologii anomalistycznej
  • Promowanie krytycznego myślenia

Tematyka kursu

Psychologia anomalistyczna jest dziedziną psychologii próbującą wyjaśnić przyczyny dla których jesteśmy skłonni wierzyć w zjawiska paranormalne, przy założeniu, że mają one naturalistyczne wyjaśnienia. Wiara ta towarzyszy ludzkości od dawien dawna i obecna jest we wszystkich kulturach. Choć mogłoby wydawać się, że rozwój nauki i techniki wyeliminuje wiarę w zjawiska nadprzyrodzone, mają się one dzisiaj równie dobrze – jeśli nie lepiej – niż kiedykolwiek.

Celem spotkań jest więc poszerzenie rozumienia czynników psychologicznych, które odgrywają rolę w budowaniu przekonań na temat świata, a celem dodatkowym - promocja myślenia krytycznego. Choć w większości wypadków uważamy się za osoby mające racjonalny ogląd na rzeczywistość, nierzadko dzieje się tak, że pewne właściwości naszego umysłu sprawiają, że mamy tendencję do ulegania przekonaniom niezgodnym z rzeczywistością, lub też niedowierzania w przekonania zgodne z rzeczywistością.

Efekty kształcenia

Osoba kończąca kurs:

* Potrafi zastosować podstawy wiedzy psychologicznej do naturalistycznego wyjaśnienia podłoża wybranych doświadczeń anomalistycznych

* Potrafi przedstawić główne perspektywy teoretyczne funkcjonujące w psychologii anomalistycznej

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, dyskusja, demonstracje dźwiękowe i/lub video


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej zaliczeniowy będący próbą wskazania mechanizmów psychologicznych będących potencjalnym wyjaśnieniem wybranego typu doświadczeń paranormalnych na gruncie wybranych teorii w ramach psychologii anomalistycznej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów