Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Dlaczego wierzymy w zjawiska paranormalne? Wprowadzenie do psychologii anomalistycznej

Prowadzący: dr Michał Kosakowski


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.10.2021 16:45 - 18:15
2. czwartek 4.11.2021 16:45 - 18:15
3. czwartek 18.11.2021 16:45 - 18:15
4. czwartek 25.11.2021 16:45 - 18:15
5. czwartek 2.12.2021 16:45 - 18:15
6. czwartek 9.12.2021 16:45 - 18:15
7. czwartek 16.12.2021 16:45 - 18:15
8. czwartek 13.01.2022 16:45 - 18:15
9. czwartek 20.01.2022 16:45 - 18:15
10. czwartek 27.01.2022 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Przekazanie wiedzy o psychologicznych mechanizmach leżących u podłoża wiary w zjawiska paranormalne
  • Przekazanie wiedzy na temat założeń różnych perspektyw badawczych przyjętych w badaniach z zakresu psychologii anomalistycznej
  • Promowanie krytycznego myślenia

Tematyka kursu

Psychologia anomalistyczna jest dziedziną psychologii próbującą wyjaśnić przyczyny dla których jesteśmy skłonni wierzyć w zjawiska paranormalne, przy założeniu, że mają one naturalistyczne wyjaśnienia. Wiara ta towarzyszy ludzkości od dawien dawna i obecna jest we wszystkich kulturach. Choć mogłoby wydawać się, że rozwój nauki i techniki wyeliminuje wiarę w zjawiska nadprzyrodzone, mają się one dzisiaj równie dobrze – jeśli nie lepiej – niż kiedykolwiek.

Celem spotkań jest więc poszerzenie rozumienia czynników psychologicznych, które odgrywają rolę w budowaniu przekonań na temat świata, a celem dodatkowym - promocja myślenia krytycznego. Choć w większości wypadków uważamy się za osoby mające racjonalny ogląd na rzeczywistość, nierzadko dzieje się tak, że pewne właściwości naszego umysłu sprawiają, że mamy tendencję do ulegania przekonaniom niezgodnym z rzeczywistością, lub też niedowierzania w przekonania zgodne z rzeczywistością.

Efekty uczenia się

Osoba kończąca kurs:

* Potrafi zastosować podstawy wiedzy psychologicznej do naturalistycznego wyjaśnienia podłoża wybranych doświadczeń anomalistycznych

* Potrafi przedstawić główne perspektywy teoretyczne funkcjonujące w psychologii anomalistycznej

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, dyskusja, demonstracje dźwiękowe i/lub video


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej zaliczeniowy będący próbą wskazania mechanizmów psychologicznych będących potencjalnym wyjaśnieniem wybranego typu doświadczeń paranormalnych na gruncie wybranych teorii w ramach psychologii anomalistycznej