Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Dobra Praktyka Laboratoryjna- zapewnienie jakości badań laboratoryjnych zgodnie z zasadami DPL

Prowadzący: mgr Katarzyna Sołtysiak


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2023 17:30 - 19:00
2. czwartek 2.02.2023 17:30 - 19:00
3. czwartek 9.02.2023 17:30 - 19:00
4. czwartek 16.02.2023 17:30 - 19:00
5. czwartek 23.02.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- zapoznanie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,

- interpretacja wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r.,

- przedstawienie ogólnych zasada pracy w laboratorium.

Tematyka kursu

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna – wymagania prawne.
 • Terminologia systemy DPL.
 • Personel i jego odpowiedzialność w systemie.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia programu zapewnienia jakości (wymagania, opis inspekcji).
 • Pomieszczenia laboratoryjne.
 • Urządzenia i wyposażenie – ogólne wymagania, podział, zarządzanie.
 • Materiały i odczynniki – materiał badany, wzorce odniesienia i nadzór nad odczynnikami.
 • Systemy badawcze.
 • Dokumentacja w systemie oraz prowadzenie zapisów (SPO, plan badania, sprawozdania z badania, nadzorowanie zapisów laboratoryjnych, dzienniki laboratoryjne, przechowywanie danych surowych).
 • Prowadzenie badań – ogólne zasady.
 • Archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 • Przygotowanie do inspekcji i typowe niezgodności.
 • Dobre Praktyki w laboratorium – przykładowe wymagania.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę na temat prowadzenia, dokumentowania badań i archiwizacji danych zgodnie z zasadami DPL.

Metody pracy

elementy wykładu, prezentacje multimedialne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.