Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Rosalska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 16:30 - 18:00
2. wtorek 20.03.2018 16:30 - 18:00
3. wtorek 27.03.2018 16:30 - 18:00
4. wtorek 10.04.2018 16:30 - 18:00
5. wtorek 17.04.2018 16:30 - 18:00
6. wtorek 24.04.2018 16:30 - 18:00
7. wtorek 8.05.2018 16:30 - 18:00
8. wtorek 15.05.2018 16:30 - 18:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania ofert doradczych dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej
 • Rozwijanie warsztatu diagnostycznego i metodycznego w zakresie doradztwa zawodowego
 • Rozwijanie wiedzy na temat współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego
 • Aktualizacja wiedzy na temat czynników kształtujących przebieg karier edukacyjnych i zawodowych

Tematyka kursu

 • Cele i treści doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
 • Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego
 • Doradztwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy
 • Profile kompetencyjne doradcy zawodowego
 • Diagnoza zasobów karierowych ucznia
 • Rozwiązania metodyczne w procesie doradztwa grupowego w szkołach podstawowych
 • Budowanie współpracy z rodzicami w zakresie wspierania projektów edukacyjnych i karierowych ucznia
 • Zasoby i materiały dydaktyczne w pracy doradcy zawodowego
 • Ewaluacja ofert doradczych

Efekty kształcenia

Po realizacji kursu uczestnik:

 • Wskaże cele i treści doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
 • Zaprojektuje spójną ofertę doradczą dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (20h)
 • Uzasadni własną ofertę doradczą w świetle współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego
 • Dobierze narzędzia diagnostyczne adekwatne do rozpoznawanych zasobów
 • Uzasadni dobór rozwiązań metodycznych w kontekście założonych celów
 • Opracuje własne rozwiązania w zakresie ewaluacji początkowej, formatywnej i końcowej

Metody pracy

wykład, praca w małych grupach, projekt doradczy, analiza narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na rozpoznawanie zasobów karierowych, dyskusja, praca z tekstem, analiza przypadków


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

grupowy projekt doradczy obejmujący program doradztwa zawodowego dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.