Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Drama oraz zabawa w terapii

Prowadzący: dr Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 19.03.2018 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 26.03.2018 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 9.04.2018 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 16.04.2018 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 23.04.2018 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 7.05.2018 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 14.05.2018 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 21.05.2018 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 28.05.2018 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 4.06.2018 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 11.06.2018 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 18.06.2018 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 25.06.2018 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 2.07.2018 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 9.07.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z dramo terapią oraz wykorzystaniem zabawy w psychoterapii, a także w innych oddziaływaniach terapeutycznych.

Tematyka kursu

Wprowadzenie do dramy, postać Augusto Boala i jego idee,

Rozgrzewki dramowe, fotografie, pomniki, stymulatory,

Psycho-drama,

Wprowadzenie do teatru forum,

Drama w edukacji i terapii pedagogicznej,

Drama w pracy z nastolatkami i dorosłymi,

Wprowadzenie do terapii zabawą,

Figury i postaci w terapii zabawą

Ruch, czas i przestrzeń w dramie i zabawie

Złość i smutek w terapii zabawą

Bezpieczeństwo jako temat terapii zabawą

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik zna podstawowe metody i techniki pracy dramowej oraz terapii zabawą

Potrafi dobrać formy pracy dramowej i terapii zabawą do grupy odbiorców oraz ich aktualnych zaburzeń i problemów lub wyzwań rozwojowych.

Zdaje sobie sprawę z relacji pomiędzy zastosowaniem określonych technik, settingiem terapeutycznym i relacją terapeutyczną.

Dobiera odpowiednie techniki dla odpowiednich etapów pracy terapeutycznej

Metody pracy

indywidualna i zespołowa, studia przypadków, warsztaty, metoda projektu, film, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny- prezentacja projektu warsztatów dramowych lub terapii zabawą