Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Drama oraz zabawa w terapii

Prowadzący: dr Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 19.03.2018 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 26.03.2018 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 9.04.2018 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 16.04.2018 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 23.04.2018 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 7.05.2018 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 14.05.2018 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 21.05.2018 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 28.05.2018 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 4.06.2018 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 11.06.2018 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 18.06.2018 18:00 - 19:30
14. poniedziałek 25.06.2018 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 2.07.2018 18:00 - 19:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z dramo terapią oraz wykorzystaniem zabawy w psychoterapii, a także w innych oddziaływaniach terapeutycznych.

Tematyka kursu

Wprowadzenie do dramy, postać Augusto Boala i jego idee,

Rozgrzewki dramowe, fotografie, pomniki, stymulatory,

Psycho-drama,

Wprowadzenie do teatru forum,

Drama w edukacji i terapii pedagogicznej,

Drama w pracy z nastolatkami i dorosłymi,

Wprowadzenie do terapii zabawą,

Figury i postaci w terapii zabawą

Ruch, czas i przestrzeń w dramie i zabawie

Złość i smutek w terapii zabawą

Bezpieczeństwo jako temat terapii zabawą

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik zna podstawowe metody i techniki pracy dramowej oraz terapii zabawą

Potrafi dobrać formy pracy dramowej i terapii zabawą do grupy odbiorców oraz ich aktualnych zaburzeń i problemów lub wyzwań rozwojowych.

Zdaje sobie sprawę z relacji pomiędzy zastosowaniem określonych technik, settingiem terapeutycznym i relacją terapeutyczną.

Dobiera odpowiednie techniki dla odpowiednich etapów pracy terapeutycznej

Metody pracy

indywidualna i zespołowa, studia przypadków, warsztaty, metoda projektu, film, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny- prezentacja projektu warsztatów dramowych lub terapii zabawą

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów