Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Droga synodalna- szansa czy zagrożenie?

Prowadzący: dr Katarzyna Wasiutyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 31.03.2022 18:00 - 19:30
2. czwartek 7.04.2022 18:00 - 19:30
3. czwartek 14.04.2022 18:00 - 19:30
4. czwartek 21.04.2022 18:00 - 19:30
5. czwartek 28.04.2022 18:00 - 19:30
6. czwartek 5.05.2022 18:00 - 19:30
7. czwartek 12.05.2022 18:00 - 19:30
8. czwartek 19.05.2022 18:00 - 19:30
9. czwartek 26.05.2022 18:00 - 19:30
10. czwartek 2.06.2022 18:00 - 19:30
11. czwartek 9.06.2022 18:00 - 19:30
12. czwartek 16.06.2022 18:00 - 19:30
13. czwartek 23.06.2022 18:00 - 19:30
14. czwartek 30.06.2022 18:00 - 19:30
15. czwartek 7.07.2022 18:00 - 19:30

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

próba zrozumienia budzących kontrowersje zjawisk zachodzących we współczesnym Kościele.

Tematyka kursu

analiza aktualnych przemian społecznych i eklezjalnych, interpretacja nauczania papieża Franciszka, lektura dokumentów dotyczących synodalności.

Efekty uczenia się

znajomość aktualnej sytuacji Kościoła z jej wyzwaniami i towarzyszącą jej refleksją teologiczną, umiejętność interpretacji wypowiedzi papieskich i dokumentów Kościoła, umiejętność podejmowania merytorycznej dyskusji w sprawach budzących kontrowersje bądź niezrozumienie, umiejętność prowadzenia dialogu pośród nasilających się napięć społecznych i eklezjalnych.

Metody pracy

elementy wykładu, dyskusja, interpretacja dokumentów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.