Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Dyliżansem i na koniec świata. O podróżach i podróżowaniu w dawnych wiekach

Prowadzący: dr Alicja Szulc


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 18:00 - 19:30
2. czwartek 6.04.2023 18:00 - 19:30
3. czwartek 13.04.2023 18:00 - 19:30
4. czwartek 20.04.2023 18:00 - 19:30
5. czwartek 27.04.2023 18:00 - 19:30
6. czwartek 4.05.2023 18:00 - 19:30
7. czwartek 11.05.2023 18:00 - 20:15

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie uczestnikom warsztatów kolekcji rękopisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu będących źródłem do tematyki podróży w XIX wieku. 

Tematyka kursu

Podróże w dawnych wiekach, głównie w XIX w., podróżowanie jako element edukacji i zdobywania życiowego doświadczenia, różne formy podróży, przegląd pamiątek z podróży  

Efekty uczenia się

uczestnicy warsztatów znają kolekcję rękopisów BUP, potrafią scharakteryzować rodzaje podróży w dawnych wiekach (ze względu na ich cele) oraz wymienić najciekawsze rękopiśmienne pamiątki z podróży.

Metody pracy

wykład połączony z prezentacją źródeł rękopiśmiennych oraz z dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.