Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Dyplomacja w biznesie

Prowadzący: mgr Aleksandra Golus


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 16.11.2019 9:30 - 12:00
2. niedziela 17.11.2019 9:30 - 12:00
3. sobota 23.11.2019 9:30 - 12:00
4. niedziela 24.11.2019 9:30 - 12:00
5. sobota 30.11.2019 9:30 - 12:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu dyplomacji, którą mogą wykorzystać w świecie biznesu
 • Zapoznanie uczestników z narzędziami i technikami dyplomatycznymi
 • Wskazanie powiązań między światem dyplomacji a biznesu oraz roli dyplomacji w biznesie
 • Przedstawienie zasad strategicznego zarządzania relacjami z interesariuszami firmy
 • Wyrobienie wśród uczestników umiejętności skutecznej komunikacji i negocjacji w biznesie oraz stosowania zasad savoir-vivre
 • Przedstawienie uczestnikom całościowego, strategicznego podejścia do dyplomacji biznesowej

Tematyka kursu

 • Wprowadzenie do dyplomacji
 • Narzędzie i techniki dyplomatyczne
 • Dyplomacja a biznes
 • Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni firmy
 • Strategiczne zarządzanie relacjami z interesariuszami
 • Profil biznesowego dyplomaty
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja w biznesie
 • Wybrane zasady i techniki negocjacyjne
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Strategiczne podejście do dyplomacji biznesowej

Efekty kształcenia

Uczestnik ma wiedzę:

 • Czym jest dyplomacja oraz zna podstawowe pojęcia z dziedziny dyplomacji
 • Wie jakie są narzędzie i techniki dyplomatyczne
 • Wie jaka jest rola dyplomacji w biznesie
 • Wie kim są interesariusze firmy i jaka jest ich charakterystyka
 • Wie jakie są kluczowe kompetencje w ramach dyplomacji biznesowej
 • Wie co składa się na strategiczne podejście do dyplomacji biznesowej

Uczestnik posiada umiejętność:

 • Zastosowania technik i narzędzi dyplomatycznych w świecie biznesu
 • Rozumie powiązania między dyplomacją a biznesem
 • Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi firmy
 • Potrafi skutecznie komunikować się i prowadzić negocjacje
 • Sprawnie posługuje się zasadami savoir-vivre w środowisku biznesowym

Metody pracy

 • Case studies
 • Ćwiczenia w grupie
 • Dyskusja
 • Elementy wykładu, prezentacje multimedialne

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • Zadanie praktyczne

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów