Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Dyrygowanie frazowe- ruch dyrygencki

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Ryłko


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.11.2017 15:00 - 19:30
2. sobota 25.11.2017 9:00 - 21:00
3. niedziela 26.11.2017 9:00 - 21:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uzyskanie swobodnego ruchu rąk (dyrygenckiego) ściśle związanego z konkretną frazą- w tym ruch legato portato, staccato. Prowadzenie (naturalnym ruchem!) dynamiki crescendo, diminuendo, fermata itp.

Tematyka kursu

Zapoznanie się z technikami dyrygenckimi; dostosowanie techniki do dynamiki utworu.

Efekty kształcenia

Słuchacz:

świadomie stosuje techniki dyrygenckie.

samodzielnie rozwiązuje problemy interpretacyjno-techniczne realizowanych utworów przeznaczonych na różne rodzaje zespołów chóralnych.

potrafi przekazać gestem i mimiką elementy dzieła muzycznego – prowadzi płynnie frazę muzyczną ale także i literacką.

dyryguje w różnych rodzajach artykulacji, dynamice, agogice.

Efektywnie wykorzystuje zdolności elastycznego myślenia, wyobraźnię, intuicję muzyczną oraz emocjonalność w pracy nad interpretacją utworu.

Metody pracy

warsztat


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Na koniec ostatnich zajęć słuchacz poprowadzi - zadyryguje jednym, wybranym przez siebie utworem chóralnym (ale warsztatowym). Chór  stanowić będą słuchacze-uczestnicy warsztatów.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów