Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Dziennikarz obywatelski on-line. Czyli jak być słuchanym, oglądanym i czytanym w sieci

Prowadzący: mgr Remigiusz Koziński


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 31.03.2021 16:00 - 20:00
2. środa 7.04.2021 17:00 - 19:00
3. środa 14.04.2021 17:00 - 19:00
4. środa 28.04.2021 16:00 - 20:00
5. środa 5.05.2021 16:00 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami, jakie stwarzają technologie mobilne i internetowe w kontekście dziennikarstwa obywatelskiego; przekazanie podstawowych informacji dotyczących zasad tworzenia materiałów dziennikarskich w sieci i przygotowanie słuchaczy do posługiwania się smartfonem, jako urządzeniem zapewniającym możliwości techniczne przekazu informacji; wreszcie przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z samodzielnym wypromowaniem swojego materiału w mediach społecznościowych.

Tematyka kursu

  • podstawowe zasady konstruowania materiału dziennikarskiego;
  • podobieństwa i różnice materiałów w mediach „tradycyjnych” i internetowych;
  • sposób przekazu informacji w internecie: tekst, podcast, video.
  • Facebook, Twitter, Instagram – wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji własnych materiałów.

Efekty kształcenia

Słuchacz ma wiedzę na temat podstawowych zasad tworzenia dziennikarskich tekstów, materiałów audio i video. Umie wykorzystać do ich tworzenia smartfona i technologie mobilne.

Potrafi uzyć mediów społecznościowych do zdobycia jak największego audytorium dla przygotowanych przez siebie treści.

Metody pracy

Wykład autorski on-line przekazujący podstawową wiedzę teoretyczną. Ćwiczenia podczas zajęć online. Zajęcia podzielone na panele poświęcone różnym sposobom przekazu informacji.

Po zakończeniu każdego z paneli indywidualne projekty indywidualnie konsultowane z prowadzącym zajęcia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie i skonsultowanie z prowadzącym indywidualnych projektów na koniec każdego z paneli zajęciowych.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów