Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Egipska rewolucja amarneńska, czyli historia Achenatona i Nefertiti

Prowadzący: mgr Maria Kloska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 19.03.2018 18:15 - 19:45
2. środa 21.03.2018 18:15 - 19:45
3. poniedziałek 26.03.2018 18:15 - 19:45
4. środa 28.03.2018 18:15 - 19:45
5. środa 4.04.2018 18:15 - 19:45
6. poniedziałek 9.04.2018 18:15 - 19:45
7. środa 11.04.2018 18:15 - 19:45
8. poniedziałek 16.04.2018 18:15 - 19:45
9. środa 18.04.2018 18:15 - 19:45
10. poniedziałek 23.04.2018 18:15 - 19:45
11. środa 25.04.2018 18:15 - 19:45
12. poniedziałek 7.05.2018 18:15 - 19:45
13. poniedziałek 14.05.2018 18:15 - 19:45
14. środa 16.05.2018 18:15 - 19:45
15. poniedziałek 21.05.2018 18:15 - 19:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z najnowszymi odkryciami
archeologicznymi oraz zagadnieniami związanymi z historią i archeologią Okresu
Amarneńskiego, kiedy faraon Achenaton wraz z małżonką, Nefertiti, wprowadzili kult jednego
boga Atona.

Tematyka kursu

Historia odkrycia słonecznej stolicy – Achetaton (Tell el-Amarna) oraz historia badań
· Egipt w przeddzień rewolucji amarneńskiej (okres prosperity w czasach XVIII dynastii)
· Charakterystyka kultu Atona
· Achetaton – królewska stolica i miasto Atona; architektura Okresu Amarneńskiego oraz
rewolucja w sztuce
· Rządy Achenatona: edukacja młodego króla, koregencja (?), panowanie Nefertiti – ubóstwiona królowa? Koregentka? Faraon?
· Królewska rodzina: Teje, Kija, księżniczki amarneńskie, Tutanchaton (Tutanchamon)
· Grobowce dostojników w Tell el-Amarna
· Śmierć Achenatona i sukcesja po nim
· Zagadkowe grobowce: Królewski Grobowiec w Achetaton oraz KV 55 w Dolinie Królów
· Rządy Tutanchamona – powrót do dawnych tradycji
· Grobowiec Tutanchamona – KV 62 w Dolinie Królów: skarby, wyposażenie grobowe,
ciekawostki, etc.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:
· Scharakteryzować rewolucję amarneńską, opisać i wyjaśnić przyczyny oraz znaczenie
przemian religijnych wprowadzonych przez Achenatona oraz opisać kult i istotę boga
Atona
· Scharakteryzować rządy faraona Achenatona oraz określić role i funkcje jakie spełniała
Nefertiti
· Opisać architekturę i sztukę Okresu Amarneńskiego
· Opisać problematykę Okresu Amarneńskiego
· Swobodnie posługiwać się fachową egiptologiczną terminologią związaną z omawianymi
na zajęciach zagadnieniami i zjawiskami oraz wykorzystywać staroegipskie źródła w celu
opisania zagadnień omawianych podczas kursu

Metody pracy

Wykład (z prezentacjami multimedialnymi bogato ilustrującymi starożytny Egipt) z elementem
dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny