Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Egipska rewolucja amarneńska, czyli historia Achenatona i Nefertiti

Prowadzący: mgr Maria Kloska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 18:15 - 19:45
2. czwartek 18.10.2018 18:15 - 19:45
3. wtorek 23.10.2018 18:15 - 19:45
4. czwartek 25.10.2018 18:15 - 19:45
5. wtorek 30.10.2018 18:15 - 19:45
6. wtorek 6.11.2018 18:15 - 19:45
7. czwartek 8.11.2018 18:15 - 19:45
8. wtorek 13.11.2018 18:15 - 19:45
9. czwartek 15.11.2018 18:15 - 19:45
10. wtorek 20.11.2018 18:15 - 19:45
11. czwartek 22.11.2018 18:15 - 19:45
12. wtorek 27.11.2018 18:15 - 19:45
13. czwartek 29.11.2018 18:15 - 19:45
14. wtorek 4.12.2018 18:15 - 19:45
15. czwartek 6.12.2018 18:15 - 19:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z najnowszymi odkryciami
archeologicznymi oraz zagadnieniami związanymi z historią i archeologią Okresu
Amarneńskiego, kiedy faraon Achenaton wraz z małżonką, Nefertiti, wprowadzili kult jednego
boga Atona.

Tematyka kursu

Historia odkrycia słonecznej stolicy – Achetaton (Tell el-Amarna) oraz historia badań
· Egipt w przeddzień rewolucji amarneńskiej (okres prosperity w czasach XVIII dynastii)
· Charakterystyka kultu Atona
· Achetaton – królewska stolica i miasto Atona; architektura Okresu Amarneńskiego oraz
rewolucja w sztuce
· Rządy Achenatona: edukacja młodego króla, koregencja (?), panowanie Nefertiti – ubóstwiona królowa? Koregentka? Faraon?
· Królewska rodzina: Teje, Kija, księżniczki amarneńskie, Tutanchaton (Tutanchamon)
· Grobowce dostojników w Tell el-Amarna
· Śmierć Achenatona i sukcesja po nim
· Zagadkowe grobowce: Królewski Grobowiec w Achetaton oraz KV 55 w Dolinie Królów
· Rządy Tutanchamona – powrót do dawnych tradycji
· Grobowiec Tutanchamona – KV 62 w Dolinie Królów: skarby, wyposażenie grobowe,
ciekawostki, etc.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:
· Scharakteryzować rewolucję amarneńską, opisać i wyjaśnić przyczyny oraz znaczenie
przemian religijnych wprowadzonych przez Achenatona oraz opisać kult i istotę boga
Atona
· Scharakteryzować rządy faraona Achenatona oraz określić role i funkcje jakie spełniała
Nefertiti
· Opisać architekturę i sztukę Okresu Amarneńskiego
· Opisać problematykę Okresu Amarneńskiego
· Swobodnie posługiwać się fachową egiptologiczną terminologią związaną z omawianymi
na zajęciach zagadnieniami i zjawiskami oraz wykorzystywać staroegipskie źródła w celu
opisania zagadnień omawianych podczas kursu

Metody pracy

Wykład (z prezentacjami multimedialnymi bogato ilustrującymi starożytny Egipt) z elementem
dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny