Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Egipska rewolucja amarneńska, czyli historia Achenatona i Nefertiti

Prowadzący: mgr Maria Kloska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 19.03.2018 18:15 - 19:45
2. środa 21.03.2018 18:15 - 19:45
3. poniedziałek 26.03.2018 18:15 - 19:45
4. środa 28.03.2018 18:15 - 19:45
5. środa 4.04.2018 18:15 - 19:45
6. poniedziałek 9.04.2018 18:15 - 19:45
7. środa 11.04.2018 18:15 - 19:45
8. poniedziałek 16.04.2018 18:15 - 19:45
9. środa 18.04.2018 18:15 - 19:45
10. poniedziałek 23.04.2018 18:15 - 19:45
11. środa 25.04.2018 18:15 - 19:45
12. poniedziałek 7.05.2018 18:15 - 19:45
13. poniedziałek 14.05.2018 18:15 - 19:45
14. środa 16.05.2018 18:15 - 19:45
15. poniedziałek 21.05.2018 18:15 - 19:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z najnowszymi odkryciami
archeologicznymi oraz zagadnieniami związanymi z historią i archeologią Okresu
Amarneńskiego, kiedy faraon Achenaton wraz z małżonką, Nefertiti, wprowadzili kult jednego
boga Atona.

Tematyka kursu

Historia odkrycia słonecznej stolicy – Achetaton (Tell el-Amarna) oraz historia badań
· Egipt w przeddzień rewolucji amarneńskiej (okres prosperity w czasach XVIII dynastii)
· Charakterystyka kultu Atona
· Achetaton – królewska stolica i miasto Atona; architektura Okresu Amarneńskiego oraz
rewolucja w sztuce
· Rządy Achenatona: edukacja młodego króla, koregencja (?), panowanie Nefertiti – ubóstwiona królowa? Koregentka? Faraon?
· Królewska rodzina: Teje, Kija, księżniczki amarneńskie, Tutanchaton (Tutanchamon)
· Grobowce dostojników w Tell el-Amarna
· Śmierć Achenatona i sukcesja po nim
· Zagadkowe grobowce: Królewski Grobowiec w Achetaton oraz KV 55 w Dolinie Królów
· Rządy Tutanchamona – powrót do dawnych tradycji
· Grobowiec Tutanchamona – KV 62 w Dolinie Królów: skarby, wyposażenie grobowe,
ciekawostki, etc.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:
· Scharakteryzować rewolucję amarneńską, opisać i wyjaśnić przyczyny oraz znaczenie
przemian religijnych wprowadzonych przez Achenatona oraz opisać kult i istotę boga
Atona
· Scharakteryzować rządy faraona Achenatona oraz określić role i funkcje jakie spełniała
Nefertiti
· Opisać architekturę i sztukę Okresu Amarneńskiego
· Opisać problematykę Okresu Amarneńskiego
· Swobodnie posługiwać się fachową egiptologiczną terminologią związaną z omawianymi
na zajęciach zagadnieniami i zjawiskami oraz wykorzystywać staroegipskie źródła w celu
opisania zagadnień omawianych podczas kursu

Metody pracy

Wykład (z prezentacjami multimedialnymi bogato ilustrującymi starożytny Egipt) z elementem
dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów