Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Egzotyczne chemiczne zadania maturalne

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 30.10.2021 10:00 - 12:00
2. sobota 6.11.2021 10:00 - 12:00
3. sobota 13.11.2021 10:00 - 12:00
4. sobota 20.11.2021 10:00 - 12:00
5. sobota 27.11.2021 10:00 - 12:00
6. sobota 4.12.2021 10:00 - 12:00
7. sobota 11.12.2021 10:00 - 12:00
8. sobota 18.12.2021 10:00 - 12:00
9. sobota 8.01.2022 10:00 - 12:00
10. sobota 15.01.2022 10:00 - 12:00
11. sobota 22.01.2022 10:00 - 12:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- kurs skierowany jest do grona osób pragnących dobrze zdać maturę – pierwszy lub kolejny raz – poprzez lepsze zrozumienie zadań maturalnych, które nie należą do typowych zadań z kursu chemii w liceum

- celem kursu jest przedstawienie, że nietypowe, a często wręcz egzotyczne wyglądające zadania z zestawów maturalnych z zakresu chemii organicznej nie są aż tak bardzo trudne, gdy zostaną prawidłowo przeanalizowane,

- w toku zajęć zostaną przedstawione ciekawe zadania maturalne dotyczące poszczególnych działów chemii z ostatnich 10lat

- kurs prowadzony przez wieloletniego egzaminatora egzaminów maturalnych

Tematyka kursu

- rozwiązywanie zadań trudniejszych maturalnych związanych najczęściej z tematyką chemii organicznej,

- ogólne przedstawienie zadań z chemii z zestawów maturalnych z minionych lat wraz z rożnymi innymi zestawami pochodzącymi z rożnych rekomendowanych źródeł,

- szczególne uwzględnienie zadań z zakresu chemii organicznej, która często bywa kłopotliwa niż chemia nieorganiczna dla wielu uczniów

Przykładowe tematy:

Jak poprawnie rozwiązać niby trudne zadanie z chemii organicznej?

Efekty uczenia się

- słuchacz rozumie jak należy właściwie rozpocząć analizę zadania z treścią

- potrafi rozwiązać takie zadania i prawidłowo sformułować odpowiedź.

Metody pracy

spotkania (w formie zdalnej) trwają 2 godziny zegarowe rozpoczynają się prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia już na konkretnych zadaniach, zadania typu testowego do rozwiązywania przez słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 Praca testowa na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).