Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Elementarz chrześcijańskiej modlitwy

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.10.2023 19:00 - 20:30
2. środa 8.11.2023 19:00 - 20:30
3. środa 15.11.2023 19:00 - 20:30
4. środa 22.11.2023 19:00 - 20:30
5. środa 29.11.2023 19:00 - 20:30
6. środa 6.12.2023 19:00 - 20:30
7. środa 13.12.2023 19:00 - 20:30
8. środa 20.12.2023 19:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zapoznanie z teologią i praktyką modlitwy oraz jej roli w chrześcijańskim dążeniu do pełni życia w Bogu.

Tematyka kursu

chrześcijańskie życie duchowe w zarysie, modlitwa – jej natura, uzasadnienie, rodzaje i formy modlitwy, walka modlitwy, jej owoce w życiu duchowym.

Efekty uczenia się

znajomość natury chrześcijańskiej modlitwy i jej praktycznej realizacji oraz znaczenia w dążeniu do pełni życia duchowego; nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się podczas modlitwy.

Metody pracy

wykład i dyskusja, rozwiązywanie konkretnych przypadków


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zastosowanie jej w konkretnych przypadkach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów