Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Elementy Analizy Transakcyjnej i porozumienie bez przemocy

Prowadzący: dr Przemysław Strzyżyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2017 18:45 - 20:15
2. poniedziałek 30.01.2017 18:45 - 20:15
3. poniedziałek 6.02.2017 18:45 - 20:15
4. poniedziałek 13.02.2017 18:45 - 20:15
5. poniedziałek 20.02.2017 18:45 - 20:15
6. poniedziałek 27.02.2017 18:45 - 20:15
7. poniedziałek 6.03.2017 18:45 - 20:15
8. poniedziałek 13.03.2017 18:45 - 20:15
9. poniedziałek 20.03.2017 18:45 - 20:15
10. poniedziałek 27.03.2017 18:45 - 20:15
11. poniedziałek 3.04.2017 18:45 - 20:15
12. poniedziałek 10.04.2017 18:45 - 20:15
13. poniedziałek 24.04.2017 18:45 - 20:15
14. poniedziałek 8.05.2017 18:45 - 20:15
15. poniedziałek 15.05.2017 18:45 - 20:15

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie się z podstawami Analizy Transakcyjnej. Rozpoznawanie stanów Ja. Rozpoznawanie i wychodzenie z tzw. gier. Poznanie i ćwiczenia w metodzie kontrantowej. Zapoznanie się i ćwiczenie metody porozumienia bez przemocy. Rozpoznawanie komunikatów agresywnych i odpowiadanie asertywne.

Tematyka kursu

 • Podstawy Analizy Transakcyjnej
 • Zapoznanie się z tzw. grami i ćwiczenia w wychodzeniu z gier.
 • Zapoznanie się i ćwiczenia w metodzie kontraktowej
 • Zapoznanie się i ćwiczenia w porozumieniu bez przemocy
 • Zapoznanie się i ćwiczenia w rozpoznawaniu komunikatów agresywnych
 • Ćwiczenia w unikaniu komunikatów agresywnych i odpowiadaniu asertywnym

Efekty kształcenia

Po zakończeniu cyklu uczestnik:

 • będzie znał podstawy Analizy Transakcyjnej
 • będzie znał i rozpoznawał tzw. gry
 • będzie znał i umiał stosować metodę kontraktową
 • będzie znał i umiał stosować metodę porozumienia bez przemocy
 • będzie znał i umiał unikać komunikaty agresywne i zastępować je asertywnymi.

Metody pracy

Warsztaty i elementy wykładu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test i egzamin ustny.