Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Elementy analizy transakcyjnej - metoda kontraktowa i porozumienie bez agresji

Prowadzący: dr Przemysław Strzyżyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 31

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 17:00 - 20:00
2. poniedziałek 19.03.2018 17:00 - 20:00
3. poniedziałek 26.03.2018 17:00 - 20:00
4. poniedziałek 9.04.2018 17:00 - 20:00
5. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 20:00
6. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 20:00
7. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 20:00
8. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 18:30

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej i Porozumienia bez Agresji. Wprowadzenie to ma na celu zachęcenie uczestników kursu do pogłębienia znajomości tychże koncepcji.

Tematyka kursu

Przedstawione zostaną m.in. koncepcje stanów ja, skryptów życiowych, pozycji życiowych; pojęcie gry i ich rodzaje; teoria znaków rozpoznania; koncepcja strukturalizacji czasu. W ramach zajęć prowadzone będą też warsztaty i ćwiczenia w: wychodzeniu z gier, w metodzie kontraktowej, porozumieniu bez przemocy, rozpoznawaniu komunikatów agresywnych i odpowiadaniu asertywnym.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu „Elementy Analizy Transakcyjnej oraz Porozumienia bez Agresji”, zakładając opanowanie materiału kursu,  uczestnik:

 1. W zakresie wiedzy.

                        Zna podstawy Analizy Transakcyjnej, m.in.:

 • stany ja,
 • potrzeby ludzkie (znaków rozpoznania, bodźców i strukturalizacji czasu)
 • sposoby strukturalizacji czasu
 • rodzaje transakcji,
 • pojęcie i rodzaje gier,
 • pojęcie i rodzaje pozycji życiowych,
 • rodzaje skryptów życiowych,
 • rodzaje nierozpoznań,
 • rodzaje zachowań pasywnych.

 

                        Zna podstawy Porozumienia bez Agresji:

 • odróżnia komunikat oceniający od nieoceniającego,
 • wie na czym polega empatyczne słuchanie,
 • wie jak wyrażać potrzeby.

 

 

 1. W zakresie umiejętności, m. in.:
 • Potrafi unikać gier,
 • komunikować się przy pomocy komunikatu „Ja”,
 • parafrazować,
 • stosować metodę kontraktową,
 • rozpoznać i stosować metodę Porozumienia bez Agresji,
 • umie asertywnie reagować na komunikaty agresywne,
 • potrafi parafrazować wypowiedzi innych osób.

Metody pracy

wykład i ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test egzaminacyjny i zadanie praktyczne w grupie lub indywidualnie