Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Elementy analizy transakcyjnej - metoda kontraktowa i porozumienie bez agresji

Prowadzący: dr Przemysław Strzyżyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 17:00 - 20:00
2. poniedziałek 19.03.2018 17:00 - 20:00
3. poniedziałek 26.03.2018 17:00 - 20:00
4. poniedziałek 9.04.2018 17:00 - 20:00
5. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 20:00
6. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 20:00
7. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 20:00
8. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 18:30

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej i Porozumienia bez Agresji. Wprowadzenie to ma na celu zachęcenie uczestników kursu do pogłębienia znajomości tychże koncepcji.

Tematyka kursu

Przedstawione zostaną m.in. koncepcje stanów ja, skryptów życiowych, pozycji życiowych; pojęcie gry i ich rodzaje; teoria znaków rozpoznania; koncepcja strukturalizacji czasu. W ramach zajęć prowadzone będą też warsztaty i ćwiczenia w: wychodzeniu z gier, w metodzie kontraktowej, porozumieniu bez przemocy, rozpoznawaniu komunikatów agresywnych i odpowiadaniu asertywnym.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu „Elementy Analizy Transakcyjnej oraz Porozumienia bez Agresji”, zakładając opanowanie materiału kursu,  uczestnik:

 1. W zakresie wiedzy.

                        Zna podstawy Analizy Transakcyjnej, m.in.:

 • stany ja,
 • potrzeby ludzkie (znaków rozpoznania, bodźców i strukturalizacji czasu)
 • sposoby strukturalizacji czasu
 • rodzaje transakcji,
 • pojęcie i rodzaje gier,
 • pojęcie i rodzaje pozycji życiowych,
 • rodzaje skryptów życiowych,
 • rodzaje nierozpoznań,
 • rodzaje zachowań pasywnych.

 

                        Zna podstawy Porozumienia bez Agresji:

 • odróżnia komunikat oceniający od nieoceniającego,
 • wie na czym polega empatyczne słuchanie,
 • wie jak wyrażać potrzeby.

 

 

 1. W zakresie umiejętności, m. in.:
 • Potrafi unikać gier,
 • komunikować się przy pomocy komunikatu „Ja”,
 • parafrazować,
 • stosować metodę kontraktową,
 • rozpoznać i stosować metodę Porozumienia bez Agresji,
 • umie asertywnie reagować na komunikaty agresywne,
 • potrafi parafrazować wypowiedzi innych osób.

Metody pracy

wykład i ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test egzaminacyjny i zadanie praktyczne w grupie lub indywidualnie

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów