Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Emisja głosu dla każdego. Sztuka prawidłowego posługiwania się narządem głosu

Prowadzący: mgr Wiktor Plust


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 31.03.2023 18:00 - 19:30
2. sobota 1.04.2023 18:00 - 19:30
3. piątek 14.04.2023 18:00 - 19:30
4. sobota 15.04.2023 18:00 - 19:30
5. piątek 21.04.2023 18:00 - 19:30
6. sobota 22.04.2023 18:00 - 19:30
7. piątek 28.04.2023 18:00 - 19:30
8. sobota 29.04.2023 18:00 - 19:30
9. piątek 5.05.2023 18:00 - 19:30
10. sobota 6.05.2023 18:00 - 19:30
11. piątek 12.05.2023 18:00 - 19:30
12. sobota 13.05.2023 18:00 - 19:30
13. piątek 19.05.2023 18:00 - 19:30
14. sobota 20.05.2023 18:00 - 19:30
15. piątek 26.05.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie wiedzy na temat przestrzegania podstawowych zasad  warunkujących prawidłowy tor oddechowy, właściwą dykcję oraz aktywną pracę narządów artykulacyjnych w procesie fonacji.

Tematyka kursu

Omówienie budowy i funkcji narządów odgrywających istotną rolę w emisji głosu                                 i artykulacji

* Budowa aparatu fonacyjnego: krtani, więzadeł głosowych: zasady ich funkcjonowania

* Rola aparatu oddechowego, mięśni oddechowych

* Znaczenie aparatu artykulacyjnego, komór rezonacyjnych nasady (jamy gardłowej, ustnej, nosowej, zatok przynosowych)

* Emisja głosu jako skoordynowane czynności oddychania, fonacji i artykulacji

* Przykłady i przyczyny zaburzeń emisji głosu

* Optymalna pozycja postawy ciała; ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia powiązania mechaniki artykulacyjnej z podparciem oddechowym (apoggio); wyraźna artykulacja samogłosek i spółgłosek; ćwiczenia zdań przysparzających trudności emisyjne i artykulacyjne.

Efekty uczenia się

Słuchacze kursu zdobędą wiedzę na temat poprawnej emisji głosu z zachowaniem elementarnych zasad higieny głosu. Ponadto posiądą ukierunkowaną znajomość niezbędnych mechanizmów, które rządzą staranną artykulacją oraz właściwą dykcją (ćwiczenia fonetyczne/emisyjne).

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.

W trakcie trwania kursu słuchacze będą zobowiązani nagrać 2 pliki video (czas trwania: max. 5 minut). Będzie to prezentacja wybranego przez siebie tekstu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (kolokwium) polegający na wypełnieniu testu opartego na zagadnieniach poruszanych na kursie oraz przedstawienie pliku video z własną prezentacją wybranego tekstu.