Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Emisja głosu dla każdego. Sztuka prawidłowego posługiwania się narządem głosu- kurs dla zaawansowanych

Prowadzący: mgr Wiktor Plust


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 18:00 - 19:30
2. czwartek 2.11.2023 18:00 - 19:30
3. czwartek 9.11.2023 18:00 - 19:30
4. czwartek 16.11.2023 18:00 - 19:30
5. czwartek 23.11.2023 18:00 - 19:30
6. czwartek 30.11.2023 18:00 - 19:30
7. czwartek 7.12.2023 18:00 - 19:30
8. czwartek 14.12.2023 18:00 - 19:30
9. czwartek 21.12.2023 18:00 - 19:30
10. czwartek 4.01.2024 18:00 - 19:30
11. czwartek 11.01.2024 18:00 - 19:30
12. czwartek 18.01.2024 18:00 - 19:30
13. czwartek 25.01.2024 18:00 - 19:30
14. czwartek 1.02.2024 18:00 - 19:30
15. czwartek 8.02.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie poznanej wiedzy w zakresie zasad prawidłowego posługiwania się narządem głosu,  jak również zdobycie poprawnych nawyków warunkujących właściwą emisję głosu.

Tematyka kursu

* Usystematyzowanie wiedzy z dziedziny anatomii i budowy narządu mowy.

* Świadomość korzyści płynących z odpowiedniego posługiwania się narządem głosu (np. w szkole, w miejscu pracy itp.)

* Właściwa sprawność aparatu głosowego w zakresie poprawnej dykcji i artykulacji.

* Znaczenie aparatu artykulacyjnego, komór rezonacyjnych nasady (jamy gardłowej, ustnej, nosowej, zatok przynosowych)

* Techniki wzmacniające siłę głosu ludzkiego

* Zapoznanie słuchaczy z najczęściej występującymi wadami wymowy i ogólnie pojętej patologii głosu

*  Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne w zakresie wszystkich samogłosek i spółgłosek występujących w języku polskim. Techniki pomagające wzmocnić siłę głosu mówcy.

*    Doskonalenie umiejętności dynamizowania wypowiedzi/prezentacji poprzez właściwe frazowanie i odpowiednią intonację głosu.

Efekty uczenia się

Słuchacze kursu zdobędą wiedzę na temat zasad zachowania właściwej higieny aparatu głosowego, ażeby narząd głosu funkcjonował ściśle według określonych mechanizmów warunkujących poprawną dykcję i artykulację.

W trakcie trwania kursu słuchacze będą zobowiązani nagrać 2 pliki video (czas trwania: max. 5 minut). Będzie to prezentacja wybranego przez siebie tekstu. Dodatkowo będzie możliwość w ramach kursu zaplanować czas na indywidualne konsultacje dotyczące indywidualnych potrzeb (problemów) związanych z pracą nad własnym głosem.

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, prezentacja, ćwiczenia, rozwiązywanie problemów, praca indywidualna.

Literatura przedmiotu:

  1. Wieczorkiewicz B, „Sztuka mówienia”, Warszawa 1970.
  2. Śliwińska-Kowalska M. „Głos narzędziem pracy. Przewodnik dla nauczycieli, Łódź 1999.
  3. Wojtyński Cz. „Emisja głosu”, Warszawa 1970.
  4. Walencik-Topiłko A., „Głos jako narzędzie”, Gdańsk 2009.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (kolokwium) polegający na wypełnieniu testu opartego na zagadnieniach poruszanych na kursie oraz przedstawienie pliku video z własną prezentacją wybranego tekstu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów