Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Emocjonalnie o literaturze-czytanie terapeutyczne

Prowadzący: dr hab. Beata Przymuszała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 24.10.2019 15:15 - 16:45
2. czwartek 7.11.2019 15:15 - 16:45
3. czwartek 14.11.2019 15:15 - 16:45
4. czwartek 21.11.2019 15:15 - 16:45
5. czwartek 28.11.2019 15:15 - 16:45
6. czwartek 5.12.2019 15:15 - 16:45
7. czwartek 12.12.2019 15:15 - 16:45
8. czwartek 19.12.2019 15:15 - 16:45
9. czwartek 9.01.2020 15:15 - 16:45
10. czwartek 16.01.2020 15:15 - 16:45
11. czwartek 23.01.2020 15:15 - 16:45
12. czwartek 30.01.2020 15:15 - 16:45
13. czwartek 6.02.2020 15:15 - 16:45
14. czwartek 13.02.2020 15:15 - 16:45
15. czwartek 20.02.2020 15:15 - 16:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Poznanie wybranych współczesnych koncepcji  emocjonalnego traktowania tekstów literackich oraz relacji między literaturą a psychologią.

Tematyka kursu

Literatura może stać się swego rodzaju autoterapią, gdy czytamy, by poznać siebie, zrozumieć innych. Często bywa też tak traktowana w pracy psychologicznej (szczególną jej postacią jest np. bajkoterapia). Zajęcia służą naświetleniu różnych dróg, na których spotyka się literatura i psychologia, nie pominą też rozmaitych „bezdroży”. Najnowsze koncepcje czytania tekstów będą odnosiły się do kontekstu arteterapii i opierały na lekturze wybranych utworów polskiej i obcej literatury współczesnej.

Efekty kształcenia

 uzyskanie wiedzy o współczesnych sposobach rozumienia literatury,

- uzyskanie informacji o związkach między literaturą a psychologią,

- poznanie różnych  sposobów terapeutycznej interpretacji tekstów literackich i ich krytycznej oceny.

Metody pracy

Interpretacja tekstów literackich, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów