Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Empatyczny dialog z Dzieckiem- minimediacje

Prowadzący: dr Liliana Kortus


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 17:30 - 19:45
2. wtorek 31.10.2023 17:30 - 19:45
3. wtorek 7.11.2023 17:30 - 19:45
4. wtorek 14.11.2023 17:30 - 19:45
5. wtorek 21.11.2023 17:30 - 19:45
6. wtorek 28.11.2023 17:30 - 19:45
7. wtorek 5.12.2023 17:30 - 19:45
8. wtorek 12.12.2023 17:30 - 19:45
9. wtorek 19.12.2023 17:30 - 19:45
10. wtorek 9.01.2024 17:30 - 19:45

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest „wyposażyć” Uczestników w umiejętność prowadzenia Empatycznego dialogu z Dziećmi, stosując minimediacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy (NVC – Nonviolent communication)  Marshalla Rosenberga. Minimediacje są innowacyjną metodą rozwiązywania konfliktów, szczególnie polecaną w kontaktach z Dziećmi i Młodzieżą, wpisane w sprawiedliwość naprawczą, która w odróżnieniu od sprawiedliwości karnej, stawia sobie za cel naprawianie relacji.

 

Tematyka kursu

Każdy człowiek, w szczególności Dziecko,  potrzebuje być zaakceptowanym, zauważonym, wysłuchanym, uwzględnionym, docenionym, …  Często, dynamika życia utrudnia zaopiekowanie ww. potrzeb, w związku z tym, nieodłącznym elementem funkcjonowania ludzi, są różne sytuacje konfliktowe. 

W celu budowania coraz bardziej satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, których podstawą jest komunikacja, służąca spotkaniu w miejscu potrzeb każdej ze stron konfliktu, istotna jest umiejętność prowadzenia minimediacji.

W związku z powyższym, w trakcie spotkań będziemy:  

 • szukać rozwiązań problemów i konfliktów, zamiast winnych,
 • słuchać i słyszeć nawzajem swoje potrzeby, zamiast dociekać kto „ma rację”,
 • rozwijać umiejętność odczytywania swoich emocji i rozumienia emocji drugiej strony,
 • budować przestrzeń sprzyjającą otwartemu wypowiadaniu swoich pomysłów, które są brane pod uwagę i mogą być kluczowe w dochodzeniu do porozumienia,
 • poznawać sposoby pomagające w doświadczaniu realnego wpływu na zaistniałą sytuację i motywowaniu do brania odpowiedzialności za jej przebieg,
 • budować kulturę dialogu.

Efekty uczenia się

Uczestnik spotkań:

 • Wymienia założenia komunikacji opartej o metodę Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC);
 • Rozpoznaje wypowiedzi utrudniające komunikację i / lub będące blokadami w komunikacji;
 • Nazywa doświadczane emocje, rozpoznaje potrzeby i odróżniania je od strategii;
 • Uważnie i aktywnie słucha swojego rozmówcy;
 • Towarzyszy, osobom chcącym dojść do porozumienia, w formułowaniu faktów, nazywaniu doświadczanych emocji, w rozpoznawaniu potrzeby i wypracowaniu najlepszych strategii na ich zaspokojenie;
 • Świadomie uczestniczy we współtworzeniu dobrych relacji międzyludzkich, których podstawą jest empatyczny dialog;
 • Określa kierunek dalszego samokształcenia i samorozwoju w zakresie satysfakcjonującej komunikacji.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych zagadnień, wspólna analiza przykładów podawanych przez uczestników spotkań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- egzamin ustny z zakresu stosowania wiedzy poznanej w trakcie spotkań

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów