Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy zamawiane

English for Professional Communication B1-B2. Kurs letni gr. 2

Prowadzący: dr Katarzyna Remiszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 0,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.07.2022
Zamknięcie zapisów: 16.07.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 18.07.2022 12:00 - 14:15
2. wtorek 19.07.2022 12:00 - 14:15
3. środa 20.07.2022 12:00 - 14:15
4. czwartek 21.07.2022 12:00 - 14:15
5. piątek 22.07.2022 12:00 - 14:15
6. poniedziałek 25.07.2022 12:00 - 14:15
7. wtorek 26.07.2022 12:00 - 14:15
8. środa 27.07.2022 12:00 - 14:15
9. czwartek 28.07.2022 12:00 - 14:15
10. piątek 29.07.2022 12:00 - 14:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Increasing the students’ communicative competence in English at academic level of B2 CEFR through developing their language proficiency in both productive and receptive skills of reading listening speaking and writing.

Tematyka kursu

The language areas to be worked on are directly related to the leading coursebook and all other materials and sources prepared by the teachers with a view to the students’ level of language proficiency at the start of the course.

Efekty uczenia się

Developing the four basic language skills both productive (speaking, writing) and receptive (listening, reading) at the upper intermediate level of B2 CEFR based on the coursebook materials, additionally developing students’ vocabulary range - academic, general, and ESP directly related to the students’ academic and professional interests. Increasing students’ abilities in the use of advanced English grammar in all language contexts, both spoken and written. Developing students’ awareness of intercultural communication – communicating effectively across cultures.

Metody pracy

Mainly communicative language learning at the upper intermediate level of language proficiency directly related to different forms of activity available during remote teaching – developing skills through pair and group work, discussions, preparing language projects, focus on practising short academic writing forms, vocabulary context- embedded work with immediate practice to consolidate the material, grammar tasks – context embedded, recognitions and use of various language structures for effective communication, both written and oral.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 0,00 zł

: continuous assessment during the course, regular written tasks , regular quizzes and tests to monitor student progress, in-class tasks, final exams – both written and oral to evaluate student progress on completion of the course.