Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

English in Medicine- Nurses

Prowadzący: dr Iwona Łęska-Drajerczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 16:00 - 17:30
2. wtorek 24.03.2020 16:00 - 17:30
3. wtorek 31.03.2020 16:00 - 17:30
4. wtorek 7.04.2020 16:00 - 17:30
5. wtorek 14.04.2020 16:00 - 17:30
6. wtorek 21.04.2020 16:00 - 17:30
7. wtorek 28.04.2020 16:00 - 17:30
8. wtorek 5.05.2020 16:00 - 16:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wypracowanie ze słuchaczami umiejętności językowych w zakresie słuchania, mówienie, czytania i pisania w języku angielskim na poziomie A1 oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym na poziomie podstawowym w pracy pielęgniarskiej

Tematyka kursu

zgodna z podręcznikiem New Headway Elementary, 3rd Edition, Liz and John Soars, Oxford University Press  oraz Medical English in Use, Cambridge University Press.

Efekty kształcenia

Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie podstawowym w sytuacjach codziennych oraz w pracy pielęgniarskiej.

Metody pracy

Rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania na poziomie podstawowym na podstawie ćwiczeń z podręcznika, nauka słownictwa i gramatyki angielskiej na poziomie podstawowym, nauka specjalistycznego słownictwa i zwrotów angielskich potrzebnych w pracy zawodowej pielęgniarskiej słuchaczy


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test z gramatyki i słownictwa angielskiego w tym specjalistycznego medycznego oraz krótka rozmowa ustna na tematy ogólne oraz zawodowe.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów