Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

English in Medicine- Nurses

Prowadzący: dr Iwona Łęska-Drajerczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.06.2020 16:30 - 18:00
2. wtorek 16.06.2020 16:30 - 18:00
3. wtorek 23.06.2020 16:30 - 18:00

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wypracowanie ze słuchaczami umiejętności językowych w zakresie słuchania, mówienie, czytania i pisania w języku angielskim na poziomie A1 oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym na poziomie podstawowym w pracy pielęgniarskiej

Tematyka kursu

zgodna z podręcznikiem New Headway Elementary, 3rd Edition, Liz and John Soars, Oxford University Press  oraz Medical English in Use, Cambridge University Press.

Efekty kształcenia

Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie podstawowym w sytuacjach codziennych oraz w pracy pielęgniarskiej.

Metody pracy

Rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania na poziomie podstawowym na podstawie ćwiczeń z podręcznika, nauka słownictwa i gramatyki angielskiej na poziomie podstawowym, nauka specjalistycznego słownictwa i zwrotów angielskich potrzebnych w pracy zawodowej pielęgniarskiej słuchaczy


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test z gramatyki i słownictwa angielskiego w tym specjalistycznego medycznego oraz krótka rozmowa ustna na tematy ogólne oraz zawodowe.