Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Essentials of Business Communication (poziom B1 plus)

Prowadzący: mgr Dorota Jaworska-Pasterska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 14

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.01.2023 17:45 - 20:00
2. piątek 27.01.2023 17:45 - 20:00
3. piątek 3.02.2023 17:45 - 20:00
4. piątek 10.02.2023 17:45 - 20:00
5. piątek 17.02.2023 17:45 - 20:00
6. piątek 24.02.2023 17:45 - 20:00
7. piątek 3.03.2023 17:45 - 20:00
8. piątek 10.03.2023 17:45 - 20:00
9. piątek 17.03.2023 17:45 - 20:00
10. piątek 24.03.2023 17:45 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych w obszarze angielskiego biznesowego, a także zapoznanie słuchaczy z głównymi formami i zasadami skutecznej komunikacji biznesowej.

Tematyka kursu

1. E-maile
2. Small talk
3. Wystąpienia publiczne
4. Prezentacje biznesowe
5. Uprzejmość (politeness) i różnice kulturowe
6. Perswazja
7. Rozmowa o pracę
8. Spotkania i telekonferencje
9. Negocjacje
10. Udzielanie informacji zwrotnej (feedback)

Efekty uczenia się

Wiedza:
Po ukończeniu kursu uczestnik zna:
- podstawowe formy komunikacji biznesowej
- podstawowe zasady rządzące skuteczną komunikacją biznesową w różnych kontekstach biznesowych
- podstawową terminologię i wyrażenia, które może zastosować w praktyce w interakcjach biznesowych
Po ukończeniu kursu uczestnik wie:
- jak uatrakcyjnić swój przekaz, prezentując po angielsku
- jak dostosować wypowiedź do norm kulturowych swoich partnerów biznesowych
- jak zaprezentować się w dobrym świetle podczas rozmowy o pracę
- jak skonstruować silny argument i kontrargument podczas negocjacji
- jak udzielać informacji zwrotnej
Umiejętności:
Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:
- funkcjonować w anglojęzycznym środowisku biznesowym w najbardziej typowych sytuacjach
- konstruować proste maile biznesowe
- prowadzić uprzejmą rozmowę na niezobowiązujące tematy w języku angielskim
- aktywnie uczestniczyć w anglojęzycznych spotkaniach biznesowych

Metody pracy

Zajęcia o charakterze warsztatowym, prowadzone w języku angielskim.
- praca indywidualna, w parach i w grupach
- scenki i symulacje
- case studies
- mini-prezentacje
- dyskusje
- szereg autorskich ćwiczeń zbudowanych w oparciu o autentyczne materiały językowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ma formę ustną i sprawdza znajomość zagadnień omówionych podczas zajęć.