Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Essentials of Business Communication (poziom B1 plus)

Prowadzący: mgr Dorota Jaworska-Pasterska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 17:45 - 20:00
2. czwartek 2.11.2023 17:45 - 20:00
3. czwartek 9.11.2023 17:45 - 20:00
4. czwartek 16.11.2023 17:45 - 20:00
5. czwartek 23.11.2023 17:45 - 20:00
6. czwartek 30.11.2023 17:45 - 20:00
7. czwartek 7.12.2023 17:45 - 20:00
8. czwartek 14.12.2023 17:45 - 20:00
9. czwartek 21.12.2023 17:45 - 20:00
10. czwartek 28.12.2023 17:45 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych w obszarze angielskiego biznesowego, a także zapoznanie słuchaczy z głównymi formami i zasadami skutecznej komunikacji biznesowej.

Tematyka kursu

1. E-maile
2. Small talk
3. Wystąpienia publiczne
4. Prezentacje biznesowe
5. Uprzejmość (politeness) i różnice kulturowe
6. Perswazja
7. Rozmowa o pracę
8. Spotkania i telekonferencje
9. Negocjacje
10. Udzielanie informacji zwrotnej (feedback)

Efekty uczenia się

Wiedza:
Po ukończeniu kursu uczestnik zna:
- podstawowe formy komunikacji biznesowej
- podstawowe zasady rządzące skuteczną komunikacją biznesową w różnych kontekstach biznesowych
- podstawową terminologię i wyrażenia, które może zastosować w praktyce w interakcjach biznesowych
Po ukończeniu kursu uczestnik wie:
- jak uatrakcyjnić swój przekaz, prezentując po angielsku
- jak dostosować wypowiedź do norm kulturowych swoich partnerów biznesowych
- jak zaprezentować się w dobrym świetle podczas rozmowy o pracę
- jak skonstruować silny argument i kontrargument podczas negocjacji
- jak udzielać informacji zwrotnej
Umiejętności:
Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:
- funkcjonować w anglojęzycznym środowisku biznesowym w najbardziej typowych sytuacjach
- konstruować proste maile biznesowe
- prowadzić uprzejmą rozmowę na niezobowiązujące tematy w języku angielskim
- aktywnie uczestniczyć w anglojęzycznych spotkaniach biznesowych

Metody pracy

Zajęcia o charakterze warsztatowym, prowadzone w języku angielskim.
- praca indywidualna, w parach i w grupach
- scenki i symulacje
- case studies
- mini-prezentacje
- dyskusje
- szereg autorskich ćwiczeń zbudowanych w oparciu o autentyczne materiały językowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ma formę ustną i sprawdza znajomość zagadnień omówionych podczas zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów