Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Etyka sztucznej inteligencji

Prowadzący: mgr Maciej Mróz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.10.2021 17:00 - 19:15
2. wtorek 2.11.2021 17:00 - 19:15
3. wtorek 9.11.2021 17:00 - 19:15
4. wtorek 16.11.2021 17:00 - 19:15
5. wtorek 23.11.2021 17:00 - 19:15
6. wtorek 30.11.2021 17:00 - 19:15
7. wtorek 7.12.2021 17:00 - 19:15
8. wtorek 14.12.2021 17:00 - 19:15
9. wtorek 21.12.2021 17:00 - 19:15
10. wtorek 4.01.2022 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przekazanie wiedzy na temat pojęć związanych z etyką sztucznej inteligencji

 • Zapoznanie w stopniu rozszerzonym z wiedzą dotyczącą najważniejszych problemów związanych z etyką technologii, a w szczególności etyką sztucznej inteligencji
 • Rozwiniecie pogłębionej wiedzy związanej z myśleniem etycznym i rozwiązywaniem problemów natury etycznej w kontekście etyki sztucznej inteligencji.

Tematyka kursu

 • Etyka Sztucznej Inteligencji
 • Przykłady szans tworzonych przez zastosowanie Sztucznej Inteligencji
 • Przykłady zagrożeń powodowanych przez zastosowanie Sztucznej Inteligencji
 • Identyfikacja stronniczości algorytmów SI
 • Wytyczne w zakresie tworzenia rozwiązań SI zaproponowane przez światowe instytucje, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych odnośnie do budowania godnej zaufania SI przygotowanych przez Komisję Europejską
 • Autonomiczne systemy oraz sztuczni agenci moralni

Efekty uczenia się

 • Posiada w stopniu rozszerzonym wiedzę na temat etyki technologii oraz etyki sztucznej inteligencji
 • Orientuje się w stopniu rozszerzonym w różnych sposobach podejścia do zagadnień etycznych związanych z rozwijaniem sztucznej inteligencji
 • Posiada w stopniu rozszerzonym wiedzę związaną z myśleniem etycznym oraz metodami rozwiązywania problemów etycznych w kontekście sztucznej inteligencji.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

 • Wykład konwersatoryjny
 • Wykład problemowy

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.