Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Europejska apokalipsa. Wizje końca świata w przepowiedniach

Prowadzący: prof. UAM dr hab. ks. Jan Grzeszczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.02.2019 18:00 - 19:30
2. czwartek 28.02.2019 18:00 - 19:30
3. czwartek 7.03.2019 18:00 - 19:30
4. czwartek 14.03.2019 18:00 - 19:30
5. czwartek 21.03.2019 18:00 - 19:30
6. czwartek 28.03.2019 18:00 - 19:30
7. czwartek 4.04.2019 18:00 - 19:30
8. czwartek 11.04.2019 18:00 - 19:30
9. czwartek 25.04.2019 18:00 - 19:30
10. czwartek 9.05.2019 18:00 - 19:30
11. czwartek 16.05.2019 18:00 - 19:30
12. czwartek 23.05.2019 18:00 - 19:30
13. czwartek 30.05.2019 18:00 - 19:30
14. czwartek 6.06.2019 18:00 - 19:30
15. czwartek 13.06.2019 18:00 - 19:30

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z literaturą profetyczną (średniowieczne komentarze Apokalipsy św. Jana, przepowiednie, sybille), w której nakreślone zostały scenariusze czasów ostatecznych, biorące zarazem pod uwagę bieżące realia religijne, polityczne, społeczne i obyczajowe. Uczestnik otrzyma biblijne i historyczne narzędzia, umożliwiające zrozumienie struktury i celów przepowiedni oraz ich ponadczasowej sugestywności.

Tematyka kursu

 1. U źródeł literatury profetycznej w średniowieczu
 2. a) Janowa Apokalipsa i jej interpretacje
 3. b) tradycja sybillińska (sybilla tyburtyńska, Pseudo-Metody, Adso Montier-en-Der, „listy z nieba”)
 4. c) tradycja nawiązująca do spuścizny Joachima z Fiore
 5. Przepowiednia jako odpowiedź na kryzys (XIII-XVI wiek)
 6. a) kryzys w Kościele (wybór i rezygnacja Celestyna V, oczekiwanie na papieża przyszłości)
 7. b) kryzys późnośredniowiecznej Christianitas i scenariusze jego przezwyciężenia
 8. c) bohaterowie apokaliptycznego dramatu (władca czasów ostatecznych, Antychryst)
 9. d) przepowiednie w Rzymie renesansu i kontrreformacji
 10. Analiza wybranych przykładów literatury sybillińskiej (Nowa Sybilla Józefa Chociszewskiego, Nowa Sybilla, czyli Proroctwo Królowej Saby)
 11. Przepowiednia w dobie internetu (tematyka, bohaterowie, lęki i nadzieje)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- zna i rozumie inspirujący wpływ Janowej Apokalipsy na średniowieczną, nowożytną i współczesną literaturę profetyczną.

- wyjaśnia genezę literatury sybillińskiej, zna jej najważniejsze przykłady i opisuje występujące w niej wątki.

- potrafi umiejscowić przepowiednię w kontekście kryzysów religijnych i politycznych, z jakimi zmagała się Europa u progu czasów nowożytnych.

- zna tematykę występującą w XIX- i XX-wiecznych przykładach literatury sybillińskiej.

- potrafi dostrzec ciągłość tradycji profetycznej oraz zna wewnętrzną strukturę przepowiedni.

- lepiej rozumie współczesną popkulturę (literatura, film, internet).

Metody pracy

Wykład (wraz z prezentacją multimedialną) z elementami dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów