Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Ewolucja i zmienność człowieka

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kaszycka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.10.2021 11:00 - 12:40
2. sobota 30.10.2021 11:00 - 12:40
3. sobota 6.11.2021 11:00 - 12:40
4. sobota 13.11.2021 11:00 - 12:40
5. sobota 20.11.2021 11:00 - 12:40
6. sobota 27.11.2021 11:00 - 12:40
7. sobota 4.12.2021 11:00 - 12:40

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Poznanie przebiegu procesu ewolucji człowieka i jego małpich przodków oraz zmienności form ludzkich w czasie i przestrzeni.

Tematyka kursu

Miejsce człowieka wśród naczelnych.

  • Przebieg ewolucji człowieka w czasie ostatnich 6 milionów lat (australopiteki, Homo erectus, neandertalczyk).
  • Rezultaty badań nad DNA neandertalczyka; debata nad pochodzeniem Homo sapiens.
  • Ludzka różnorodność (morfologiczna i genetyczna) i „rasa”; czy zmienność = rasa?

Efekty uczenia się

  • słuchacz charakteryzuje główne trendy w ewolucji istot człowiekowatych i główne gatunki należące do drzewa rodowego człowieka.
  • słuchacz potrafi uzasadnić czy "rasy" ludzkie są obiektywnymi jednostkami zmienności wewnątrzgatunkowej człowieka.

Metody pracy

Wykład on-line


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

5-pytaniowy test po każdych wykładzie (na platformie Modle)